Nu starter den indledende dialog om naturparken

Nu får borgere mulighed for at høre mere om naturparkprojektet omkring Skælskør. Den 29. januar på Agersø afholdes det første af seks møder med borgerne.

De kommende måneder inviterer Slagelse Kommune til de første borgermøder og åbent hus arrangementer om naturparkprojektet, som blev søsat i 2018. Det første møde bliver afholdt den 29. januar på Agersø kl. 18 – 20 i Agersø Hallen. Mødet bliver afholdt som et åbent hus arrangement, hvor alle interesserede har mulighed for at komme forbi, når det passer, og høre mere om naturparkprojektet, og hvad det vil komme til at betyde for beboere og virksomheder i området, hvis projektet føres ud i livet.

Projektet er i sin indledende fase. I kommuneplanen fra 2017 blev der indtegnet et område, hvor det er muligt at lave naturpark. Området strækker sig fra Omø, Agersø og fra Skælskør langs dobbeltkysten over Glænø til Bisserup.

Første skridt er at tale med dem, der bor i, ejer jord i eller har virksomhed i naturparkområdet.

- Det er dem, der bor og arbejder i området, der skal være med til at bestemme, hvad en naturpark hernede kan indeholde. Derfor er det utrolig vigtigt, at borgerne allerede her fra start kommer til orde og får sat deres præg på naturparken, siger formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Jørgen Grüner.

Det er planen, at der skal afholdes i alt seks møder, men der er ikke sat dato på alle møderne. Møderne bliver planlagt i tæt samarbejde med lokalrådene, og derfor vil også være forskel på, hvordan møderne bliver afholdt.

De næste fem møder bliver afholdt i:

 • Magleby Forsamlingshus: 5. februar 17 -19
 • Bisserup Forsamlingshus: 13. marts 19 -21
 • Omø: Afventer dato og sted
 • Glænø: Afventer dato og sted
 • Skælskør: Afventer dato og sted

De møder, hvor dato og sted ikke er blevet fastlagt endnu, bliver løbende offentliggjort. Det vil ske på Slagelse Kommunes Facebook-side og beboere, lodsejere og virksomheder i området vil modtage en invitation i deres e-boks eller pr. brev forud for det møde, der bliver afholdt i deres lokalområde.

FAKTABOKS: Hvad er en naturpark?

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel til et naturområde, der giver flere muligheder for lokal udvikling, naturprojekter og friluftsliv. Danske Naturparker er en mærkningsordning under Friluftsrådet, hvor alle tiltag foregår på frivillig basis. Der følger hverken særlovgivning eller restriktioner med mærkningen. Sammenhængende områder med særlig vigtig natur kan få mærket for 5 år ad gangen, og naturparken skal lave en udviklingsplan, der gælder i fem år. Der er opstillet i alt 10 kriterier, som skal opfyldes for at få kvalitetsstemplet Dansk Naturpark.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvikling Jørgen Grüner,
  92 43 82 28
 • Projektleder Mette Lücke Pedersen
  Telefon 58 57 33 82
  Mail naturpark@slagelse.dk

Pressemeddelelse den 18. januar 2019