Spændende nyt om kommunens idræts- og fritidsliv

Læs om de mange spændende, aktuelle tiltag og arrangementer på idræts- og fritidsområdet i Fritidsafdelingens 1. nyhedsbrev i 2019.

Fritidsafdelingen udgiver ca. 4 gange om året et nyhedsbrev, hvor du kan læse om de vigtigste nyheder, arrangementer og tiltag på idræts- og fritidsområdet, få en status på de mange projekter, der er igangsat, samt få nyt om relevante puljer, frister og kurser.

Indhold i dette nyhedsbrev

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om:

  • Indstilling af kandidater til idrætspriser
  • Mulighed for at søge om tilskud fra Handicappuljen og Partnerskabspuljen
  • Mulighed for at søge om fribilletter til ture over Storebæltsbroen
  • Styrk muligheden for at få budskaber i medier gennem gratis kursus
  • Optagelse i Slagelse Talent & Elite
  • Status på projekter som HEL Fritid, HallMonitor, Åben Skole, Åben Dagtilbud og Arrangørguide
  • Opsamling på seneste temamøde på det folkeoplysende område

Læs nyhedsbrevet

Flere oplysninger

Nyhed den 18. januar 2019.