Ny cykelsti mellem Vemmelev og Slagelse

5. august starter arbejdet med at lave en dobbeltrettet cykelsti mellem Vemmelev og Slagelse.

Cykelstien anlægges langs nordsiden af Korsørvej/Slagelse Landevej.

Den skal starte ved Gårdagervej ved Slagelse og slutte på Borgergade ved Skolevej, og den anlægges som led i realiseringen af kommunens cykelstiplan 2015-2028.

Arbejdet vil være inddelt i etaper for at tage hensyn til naboernes aktiviteter og tekniske forhold som fx jordflytning.

Udover cykelstien etableres sikre krydsningspunkter for cyklister ved Gårdagervej (Slagelse), Hejningevej og Borgergade.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i august 2020, men er som altid betinget af vejret og andre forhold. Inden anlægsarbejdet går i gang, foretager Museum for Vestsjælland arkæologiske undersøgelser henover juli.

Nyhed 15. juli 2019.