Afsluttende borgermøde om Sorøvej i Skælskør

Der inviteres til afsluttende borgermøde om de trafikale forhold på Sorøvej.

Mødet holdes 27. juni i salen på biblioteket, Skælskør fra kl. 19.00-20.30.

Som aftalt på borgermødet 22. maj kommer rådgiver, ÅF Infrastructure Planning, og præsenterer tre forslag for Sorøvej, Skælskør.

Forslagene er blevet til på baggrund af borgernes oplevelser af de nuværende trafikale forhold og ønsker til løsningsforslag.

Dagsordenen

  1. Velkomst ved Anne Bjergvang, Slagelse Kommune
  2. Præsentation af de treforslag og den økonomiske ramme v/ Christoffer Gerner Mikkelsen (ÅF)
  3. Workshop, drøftelse af løsningsforslagene
  4. Opsamling i plenum / kan vi finde ét løsningsforslag?
  5. Præsentation af videre forløb

Vi ser frem til et konstruktivt møde om de trafikale udfordringer, der i dag er på Sorøvej i Skælskør og håber, at vi i enighed kan komme frem til, hvordan projektet skal udformes for at skabe større sikkerhed og tryghed.

Tilmelding ikke nødvendig.

Nyhed 24. juni 2019.