Kolonihave skal styrke frivillighed

Køb af en kolonihave og en konference skal styrke og understøtte frivilligheden i kommunen.

Gågruppe, kreaklub, aktivitetsgrupper og fællesspisninger. Det er blot nogle af de muligheder for fællesskaber, som Frivilligcenter Slagelse har til borgere i Slagelse Kommune. For at styrke og understøtte frivilligheden i kommunen endnu mere, holder Frivilligcenter Slagelse til efteråret en kickoffkonference, og så skal købet af en kolonihave i Slagelse være med til at give muligheder for, at nye fællesskaber kan opstå bl.a. på tværs af generationer.

Som en del af budgetaftalen for 2019-22 er der afsat 500.000 kr. til sam-arbejdet med Frivilligcenter Slagelse, hvoraf 200.000 kr. er afsat til aktiviteter. I tæt samarbejde med Center for Sundhed og Ældre, foreninger og borgere er Frivilligcentret nået frem til, at pengene bl.a. skal bruges til en kickoffkonference og køb af en kolonihave.

Borgernes stemme skal høres

- Målet med konferencen er at få sat fokus på, om der er nogle forenings-fællesskaber, som vi mangler. Om der er nogle grupper vi ikke når. Og om vi geografisk dækker alle, for vi er jo en stor kommune. Alt det glæder vi os til at drøfte med borgere og foreningerne, så vi sammen finder frem til svarene på, hvordan vi bedst styrker frivilligheden. Det skal ikke være os som frivilligcenter, der siger, hvad der er brug for. Det er noget, vi skal finde ud af i fællesskab med borgerne, og det ser vi frem til at konferen-cen skal være med til, siger centerleder i Frivilligcenter Slagelse Lykke Pedersen.

Udvikle havefællesskab på tværs af generationer

Ud over konferencen så planlægger Frivilligcenter Slagelse også at købe en kolonihave, som skal være med til at understøtte samskabelse på tværs af generationer.

- Som kommune skal vi turde prøve nye idéer og initiativer af, og ikke al-tid gøre som vi plejer. Derfor ser vi også meget frem til i udvalget at følge projektet med kolonihaven, som er en anderledes måde at undersøge, hvilke fællesskaber, der opstår, når vi som kommune og frivilligcenter stil-ler en ramme til rådighed. Tankerne er, at kolonihaven skal være med til at udvikle et havefælleskab for børn, unge og ældre, hvor f.eks. ensomme mænd mødes og sætter huset i stand, og forældre og børn dyrker grønt-sager mm. Det starter vi med at teste af i Slagelse, og hvis det virker, og vi får engageret nye grupper og dannet nye fællesskaber, så er det en model, som nemt kan skaleres ud til andre steder i kommunen, siger for-mand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz (A).

Nemmere at være frivillig

Ud over de to konkrete initiativer skal 200.000 kr. til aktiviteter også bru-ges til mere smidige digitale løsninger, rekruttering af frivillige og hjælp til foreningerne.

- Vi har rigtig mange frivillige kræfter i kommunen, og de løfter en stor og værdifuld opgave. Når mennesker engagerer sig og giver af deres tid for at gøre en forskel, så skal det også være nemt. Derfor har vi ønsket at give nem adgang til praktisk hjælp, tilladelser og tilskud, og derfor er vi i udvalget også glade for, at digitale løsninger og endnu mere hjælp til foreningerne er i fokus fremover, siger medlem af Forebyggelses- og Senior-udvalget Helle Jacobsen (V)

Flere oplysninger

Pressemeddelelse 25. juni 2019