Lytteudstyr skal få styr på flagermusene

Lytteudstyr skal være med til at afdække, hvordan flagermusen har det på Vestsjælland. Slagelse Kommune håber, at lodsejere i området vil være med.

Flagermusene er under pres de fleste steder i Danmark og Europe. Deres levesteder forsvinder og der bliver færre og færre af dem. Nu vil Slagelse Kommune forsøge, at kortlægge flagermusene og dens udbredelse i den vestlige del af kommunen.

- Der findes mange arter af flagermus, som er meget forskellige. I første omgang vil vi derfor prøve at finde ud af, hvilke arter vi har her i kommunen. Derefter kan vi så vurdere, hvad vi skal gøre for at give dem gode levebetingelser, siger biolog Knud Henrik Larsen.

Undersøgelsen bliver gennemført i juni og juli måned og den sker ved, at der opsættes elektronisk lytteudstyr, som kan optage lydsignaler fra flagermus gennem en hel nat. Da alle arter af flagermus har deres helt eget lydsignal, kan man derudfra lytte sig frem til, hvilke arter der findes. Lytteudstyret vil blive sat op nær skove, enge, moser og søer, og derfor vil mange lodsejere i nærheden blive kontaktet.

- Kommunens egne naturområder indgår også i undersøgelsen, og det er selvfølgelig frivilligt om, man ønsker at deltage i undersøgelsen. Men vi håber, at folk har lyst til være med og vil give os lov til at sætte lytteudstyr op på deres grund, så vi kan finde ud af, hvordan flagermusene har det, siger Knud Henrik Larsen.

Slagelse Kommune udfører hvert år projekter, som skaber bedre levesteder for vilde planter og dyr. Og det er som led i det arbejde der nu bliver sat fokus på flagermus, som er totalfredede og beskyttede af EU´s habitatdirektiv.

I første omgang bliver undersøgelse gennemført i den vestlige del af kommunen - det vil sige vest for en linje, der går fra Havrebjerg i nord til Korsør i syd. Håbet er, at undersøgelsen kan følges op de kommende år, så den resterende del af kommunen også kommer med.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Biolog Knud Henrik Larsen
    telefon 24 84 24 78 

Pressemeddelelse den 23. maj 2019