Nyt sundhedshus åbner i Slagelse

Et sundhedshus med flere sundhedstilbud samlet under ét tag er på vej til Slagelse.

Et sundhedshus med flere sundhedstilbud samlet under ét tag er på vej til Slagelse efter Sundheds- og Ældreministeriet har givet Slagelse Kommune 10,9 mio. kr. i tilskud. Dermed åbner det op for, at borgerne kan opleve et mere sammenhængende forløb, når et samlet sundhedshus kan give bedre koordinerings- og samarbejdsmuligheder mellem kommune, region og almen praksis.

Et sundhedshus kan indeholde mange forskellige funktioner. I det kommende sundhedshus i Slagelse vil der som udgangspunkt være mulighed for at bl.a. praktiserende læger, speciallæger, aktører fra praksissektoren og en række kommunale funktioner kan rykke ind og få et samlet kontorfællesskab. Samlingen af sundhedstilbuddene vil give nye muligheder både for borgerne og for fagpersonalet.  

Nemmere adgang til sundhedstilbud

-Når vi samler flere sundhedstilbud lokalt og skaber færre indgange til det nære sundhedsvæsen, så håber vi borgerne vil opleve en nemmere adgang til vores sundhedstilbud. Sundhedshuset bliver borgernes hus, hvor de kun skal gå ét sted hen for at få hjælp, uanset om man skal besøge sin praktiserende læge, diætist, fysioterapeut, speciallæge eller en lang række andre sundhedstilbud. Det vil skabe øget tryghed hos borgeren, og de slipper for at skulle hele byen rundt, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz (A).

Faglighed, samarbejde og kvalitet på tværs styrkes

Når en lang række sundhedsfunktioner rykker ind på de 2250 m2, så bliver der rig mulighed for, at også fagpersonalet vil opleve flere fordele ved at bo dør om dør i et fælles sundhedshus.

- Når en lang række sundhedsfunktioner samles i ét hus og den fysiske afstand mindskes, kan vi få skabt større professionelle miljøer, og dermed styrke fagligheden, samarbejdet og kvaliteten i opgaveløsningen på tværs. Det vil være til stor fordel både for vores egne medarbejdere og for samarbejdet mellem også region og almen praksis. Det vil sandsynligvis også åbne op for nye muligheder at samarbejde på til glæde for både borgere og medarbejdere, siger medlem af Forebyggelses- og Seniorudvalget Helle Jacobsen (V)

Bedre lægedækning på sigt

Ud over at de nuværende sundhedsfunktioner samles så åbner sundhedshuset også op for at flere praktiserende læger og speciallæger kan oprette klinikker i den fælles bygning og få plads til uddannelseslæger og praksispersonale og dermed også dele personale på tværs, hvis de ønsker det.

- Et fælles hus vil give flere muligheder for, at lægerne kan dele personale som eksempelvis lægesekretærer, sygeplejersker og bioanalytikere mv. Det håber vi kan være med til at fastholde og rekruttere flere alment praktiserende læger, så vi med sundhedshuset fremadrettet vil kunne give borgerne en bedre lægedækning. Vi har allerede været i dialog med flere læger og fået interessetilkendegivelser om at blive en del af det nye sundhedshus, så nu skal vi i gang med at lave konkrete aftaler, siger Centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaaber. 

Tilskuddet fra ministeriet dækker til indkøb af video- og telekonferenceudstyr på 0,4 mio. kr. og håndværkerudgifter på 10,5 mio. kr. Slagelse Kommune har selv bidraget med 3,16 mio. kr. til øvrige udgifter.

Flere oplysninger

 • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz
  Tlf. 20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk


 • Medlem af Forebyggelses- og Seniorudvalget Helle Jacobsen
  Tlf. 51 64 81 13
  Mail hellejac@slagelse.dk


 • Faglig leder i Center for Sundhed og Ældre Heidi Hjort Kjelgaard
  Tlf. 24 83 23 63
  Mail hekje@slagelse.dk

Fakta om sundhedshuset

Sundhedshuset forventes at åbne primo 2021.

Sundhedshuset kan som udgangspunkt indeholde:

 • Praktiserende læger
 • Speciallæger
 • Øvrige aktører fra praksissektoren, fx fysioterapeuter, fodterapeuter og lignende
 • Patientforeninger
 • Kommunale funktioner med et tæt samarbejde med almen praksis
 • Kommunale forebyggelses-, sundheds- og behandlingstilbud, hvor borgerne har fysisk fremmøde

 

Pressemeddelelse 28. maj 2019