Slagelse skal have Mini-Manhattan

FOB vil omdanne Ringparken i Slagelse til tre helt nye bykvarterer.

Udover Mini-Manhattan, der bliver Danmarks mindste storbykvarter, kan Slagelseborgerne se frem til det familievenlige kvarter Ringriderbyen og et skønt seniorvenligt slentrekvarter kaldet Radiserækkerne. Alt sammen når Ringparken bliver bragt helt ind i fremtiden.

Drømmen om et markant forandret Ringparken tog sin begyndelse for godt to år siden. Her udarbejde FOB deres vision for et tryggere og mere levende byområde.

”Da Ringparken blev opført, var det datidens drøm om et moderne boligområde,” forklarer Flemming Stenhøj Andersen, direktør i FOB og fortsætter: ”Den drøm besluttede vi os for at opdatere, og derfor er jeg stolt over, at vi med udviklingsplanen for Ringparken kan anvise en realistisk vej dertil. Planen er lavet i fællesskab med SAB og Slagelse Kommune og skal i de kommende måneder godkendes politisk i byråd og boligselskaber.”

”Ringparken rummer mange muligheder, og dem skal vi finde og udnytte. Regeringens lovgivning har betyder, at vi skal ændre Ringparken. Det giver en forståelig utryghed for beboerne, og derfor får FOB’s plan for området efter min mening noget rigtig godt ud af en svær situation. FOB’s plan for området bygger videre på de mange kvaliteter, der er i Ringparken, siger borgmester John Dyrby Paulsen (A).

FOB vil ændre Ringparken fra at være et navn på ghetto-listen til at blive et spændende og velbalanceret område, der udgør den naturlige del af Slagelse by, som det hele tiden har været tænkt. Planen er at få området vendt fra belastet til betagende.  

”Vores mål er at skabe et bedre boligområde for beboerne i Ringparken og resten af Slagelse,” siger Flemming og fortsætter: ”Derfor er det magtpåliggende for os, at vi ikke bare får beboerne i Ringparken med, men hele Slagelse.”

FOB er klar over, at de nye planer for Ringparken, kan skabe utryghed og bekymring hos beboerne.

”Jeg kan love, at vi hele vejen igennem processen vil være i tæt dialog, ikke blot med beboerne i Ringparken, men også med resten af Slagelse,” siger Flemming Stenhøj Andersen og tilføjer: ”Derfor vil vi også inden sommerferien afholde møder med beboerne og andre interesserede, så alle både kan få en indsigt i planerne og diskutere dem med os.”

Konkret vil FOB over de næste ti år omdanne det ensartede boligblokområde til tre mindre kvarterer med en klar og klassisk bystruktur, attraktiv arkitektur, efterspurgte boliger og nye funktioner. Tre kvarterer, som hænger naturligt sammen med den omkringliggende by.

”På den måde opnår vi reelt blandede bykvarterer, som er forskellige i arkitektur og udtryk,” siger Flemming Stenhøj Andersen og tilføjer: ”Selve arbejdet med høringer, godkendelse og investorer regner vi med kommer til at tage tre år, så det egentlig byggearbejde begynder efter planen først i 2023,” siger Flemming Stenhøj Anersen.

 

Yderligere information:

  • Direktør Flemming Stenhøj Andersen, FOB
    Telefon 28 19 65 02
  • Borgmester John Dyrby Paulsen, Slagelse Kommune,
    Telefon 21 18 42 04

 

Faktaboks

Udviklingsplanen beskriver, hvordan Ringparken via byudvikling i 2030 fremstår som en blandet by med kun 40 pct. almene familieboliger. For at nå denne procentfordeling indgår det i planen:

  • At frasælge grundareal til opførelse af 228 private boliger og 94 nye, almene ungdomsboliger
  • At frasælge grundareal til opførelse af 6.000 m2 erhverv/udadvendte funktioner
  • At omdanne 59 familieboliger til 100 ungdomsboliger
  • At nedrive eksisterende erhverv og 212 almene familieboliger

I planen er boligselskabernes udgifter beregnet til cirka 420 millioner kroner, der søges dækket i Landsbyggefonden.

Pressemeddelelse den 1. maj 2019