Slagelse Kommune skal selv bygge ny daginstitution

Børne- og Ungeudvalget er enige om, at der skal findes en løsning, hvor Slagelse Kommune selv er bygherre på ny daginstitution.

Der var enighed i Børne- og Ungeudvalget, da de skulle drøfte mulighederne for placering af en ny daginstitution. Administrationen anbefalede en placering i Skovbrynet i Slagelse Øst, hvor et større nybygget boligområde er på vej. Her ønsker en privat bygherre at opføre, vedligeholde og varetage driften af en ny daginstitution, som Slagelse Kommune kan blive lejer af.

Børne- og Ungeudvalget var tydelige i deres ønske om, at Slagelse Kommune selv skal stå for opførelse og finansiering af nye dagtilbud.

- Vi ønsker en permanent løsning, og derfor mener vi, at det er mest fordelagtigt for Slagelse Kommune selv at være bygherre. Vi får større indflydelse og mulighed for medbestemmelse til institutionens indretning, form og ikke mindst profil, siger udvalgsmedlem Stén Knuth (V).

Sideløbende med drøftelsen af de forskellige muligheder for placering havde Børne- og Ungeudvalget i høj grad fokus på de pædagogiske muligheder, der følger med etableringen af et helt nyt dagtilbud. Udvalget vil udnytte den oplagte mulighed for at skabe et tilbud med en særlig profil. En ny daginstitution kan for eksempel have særligt fokus på udeliv eller krop og bevægelse, og de fysiske rammer kan spille en stor rolle i at understøtte en sådan profil.

- Vi skal udnytte at vi kan starte med et helt nyt sted. Vi kan for eksempel lave fleksibel rumdeling, hvor rum kan gøres større eller mindre efter behov, så der skabes mulighed for forskellige typer af læringsmiljøer. Den rette indretning kan være med til at skabe rigtig gode betingelser for trivsel, udvikling og et godt børneliv, siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Helle Blak (F).

Børne- og Ungeudvalget vil på kommende møde træffe endelig beslutning om placering.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Helle Blak, Formand for Børne- og Ungeudvalget,
    telefon 20 87 53 83
  • Stén Knuth, medlem af Børne- og Ungeudvalget,
    telefon 24 40 01 11 

 Pressemeddelelse den 6. marts 2019