Fællesskabsambassadører skal spotte ensomme ældre

Medarbejdere fra hjemmeplejedistrikt Antvorskov og Antvorskov Plejecenter har netop været på kursus i at håndtere og spotte ensomhed.

Mange ældre lever et godt socialt liv, men for nogle er ensomhed et stort og ofte overset problem. Derfor har Slagelse Kommune fokus på ensomhed og gør bl.a. en særlig indsats i at uddanne medarbejdere til at hjælpe ensomme ældre. 20 medarbejdere fra hjemmeplejedistrikt Antvorskov og Antvorskov Plejecenter har netop været på kursus i at håndtere og spotte ensomhed og hjælpe de ældre ind i livsbekræftende fællesskaber.

Ensomhed kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, helbred og trivsel i alderdommen. Slagelse Kommune har fået projektstøtte af Trygfonden til at sætte ekstra fokus på ensomhed blandt ældre i 2019 og 2020. Som en del af projektet har 20 sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ledere i hjemmeplejedistrikt Antvorskov og Antvorskov Plejecenter netop været på kursus, hvor bl.a. opsporing af ensomhed, indsatsmuligheder, tre typer af ensomhed og behovsafdækning samt fastholdelse var på programmet.

Personalet hjælper de ældre ind i et fællesskab

- Alle deltagerne var meget engagerede, og de glæder sig til at hjælpe ensomme borgere i lokalområdet med at få mere livskvalitet og livsglæde ind i tilværelsen. Kurset har givet dem nye redskaber til, hvordan de i endnu højere grad kan spotte ensomhed hos de ældre. Ud fra en snak med de ældre om hvad er en god dag for den enkelte, skal plejepersonalet hjælpe de ældre ind i livsbekræftende fællesskaber. Alle har ret til en plads i fællesskabet, og det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed at opnå gode resultater, fortæller aktivitetskonsulent Bente Nørgaard som er tovholder på projektet.

De 20 nye fællesskabsambassadører skal nu ud og tale livskvalitet og ensomhed med primært borgere i eget hjem i distrikt Antvorskov. Projektet forventer inden for kort tid, at tage fat i et distrikt mere.

Unik mulighed for at være ekstra opmærksom

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået endnu flere redskaber til, hvordan vi som plejepersonale bedre kan identificere, hvilke borgere der er ensomme, og hvad der kan gøres ved det. Mine medarbejdere kender de borgere, som de kommer hos og har en unik mulighed for at være ekstra opmærksomme på f.eks. ensomhedsproblemer. Nu har vi fået flere redskaber til, hvordan vi endnu bedre kan opfordre de ældre til at blive mere aktive og deltage i de fællesskaber, der giver mening i deres liv, siger leder af Antvorskov Plejecenter Pernille Rolsted.

Fakta om Fællesskabsambassadører

Fællesskabsambassadører er en del af Slagelse Kommunes projekt ”På vej mod nye fællesskaber”, hvor målet bl.a. er at skabe større livskvalitet og bekæmpe ensomhed. Indsatsen med fællesskabsambassadører har fokus på de borgere, som kommunen allerede besøger i forbindelse med hjemmehjælp. Projektet bygger bro til civilsamfundet, ved at medarbejdere fra hjemmeplejen og plejecentrene identificerer de ældre som f.eks. har ensomhedsproblemer og dermed hjælper den ældre til at blive en betydningsfuld del af et fællesskab igen. Projektet søger frivillige til at ledsage ensomme ældre et par gange ud i en ny aktivitet. Hvis man er interesseret og ønsker at melde sig som frivillig, er man velkommen til at kontakte aktivitetskonsulent Bente Nørgaard.

Flere oplysninger

Pressemeddelelse 19. november 2019