Otte indstillede til prisen Årets Landdistriktsindsats

I år er der otte nominerede til prisen Årets Landdistriktsindsats. Vinderne bliver afsløret på årets Landdistriktskonference, som afholdes den 26- november på Gerlev Idrætshøjskole. Læs om de nominerede her

Dalmosegruppen 

Dalmosegruppen er en paraplyorganisation, der samler foreningslivet i Dalmose, og som har medvirket til, at Dalmose er gået fra en hendøende soveby til et lokalsamfund i udvikling. Dalmose var tidligere kommunecenter i Hashøj Kommune, men i forbindelse med den seneste kommunalreform, blev byen til "udkant" i det sydøstlige hjørne af Slagelse Kommune, og den mistede i den forbindelse over en kort årrække mange offentlige arbejdspladser. Tilbage var Brugsen, enkelte detailbutikker, børneinstitution, skole og ældrecenter, men byens image var stærkt vigende, hvor husene blev svære at sælge og når det lykkedes var det til priser, der på Vestsjælland hørte til i den lave ende.

I forbindelse med Dalmosegruppens opståen har Jens Brandbyge Jørgensen sammen med andre skabt et fornyet håb og engagement i byen. Undervejs har bestyrelserne for både børnehave og skole sammen med institutionernes personale fået forbedret resultaterne, og dermed fået skabt en langt bedre fortælling om byens tilbud til nuværende borgere og potentielle nye tilflyttere. I tilgift har Brugsen gennem de seneste år mærket øget tilslutning, som også er med til at underbygge den positive udvikling.

Listen over aktiviteter, som Dalmosegruppen har en finger med i, er længere end her beskrevet. På den baggrund er Dalmosegruppen v/Jens Brandbyge Jørgensen indstillet til prisen Årets Landdistriktsindsats.

Omø Traktorbus 

I foråret – nærmere bestemt den 18. maj på åben ø-dag – indviede Omø Beboer- & Grundejerforening Omøs nye turisttiltag – en traktortrukken turistvogn.

Omø havde for ca. 10 år siden en omøbo, der med traktor og vogn guidede folk rundt på Omø. Det var en stor attraktion, og lige siden, den stoppede med at køre, har omøboerne sagt til hinanden, at de rigtig gerne ville give turisterne sådan en oplevelse igen.

Derfor besluttede Omø Beboer- & Grundejerforening at undersøge forskellige muligheder for at anskaffe en sådan vogn og nedsatte en lille arbejdsgruppe. Det har været et rigtigt sejt træk, og arbejdsgruppen under Omø Beboer- & Grundejerforening har været langt omkring – fra en eldreven golfvogn til 14 personer, som så alligevel ikke kunne godkendes, over forskellige muligheder for traktor og vogn.

Omø Traktorbus køres på skift af 10 frivillige lokale chauffører, der guider dels via et trådløst højttaleranlæg og dels på stop på turen. Turen tager godt 5 kvarter, så der skal fortælles meget undervejs. De frivillige chauffører har siden indvielsen kørt hver dag til udgangen af august.

De 10 frivillige chauffører har ved udgangen af august kørt 123 ture med 1215 gæster og der har været stor tilfredshed med at turen er guidet – det giver passagererne både en naturoplevelse, når de kommer øen rundt, og et indblik i Omøs historie, kultur, natur og dagligliv.

På den baggrund er Omø Traktorbus og de frivillige chauffører, som på frivillig og ulønnet basis har tilført Omø endnu en turistattraktion og dermed er med til at gøre Omø endnu mere attraktiv for turister. På den baggrund er Omø- Traktorbus og de frivillige chauffører indstillet til prisen Årets Landdistriktsindsats.

Agersø Værft

Foreningen Agersø Storebælts Værft er indstillet til prisen Årets Landdistriktsindsats.

Det sker på baggrund af det store engagement og et rigtig flot resultat af foreningens arbejde de sidste par år. Takket være foreningen fremstår havnefronten på Agersø nu flot og smuk og er med til at skabe et hyggeligt miljø for både besøgende og fastboende.

Agersø Bådebyggeri stammer oprindeligt fra 1899, hvor det var beliggende på toppen af bakken ved Strandalle 18. I 1933 flyttede det ned til den nuværende placering ved havnen i - dengang - nye bygninger. Værftet fungerede som værft helt frem til 2012 og mere end 300 fiskekuttere helt op til 100 tons er i årenes løb blevet bygget på værftet.

I 2012 døde den daværende ejer Jens Erlandsen - bedre kendt som "Bomuld" - og værftet blev i 2015 overtaget af foreningen Agersø Storebælts Værft, som satte sig for at søge midler til istandsættelse af det gamle værft. I efteråret 2018 havde foreningen med god støtte fra RealDania, Småøernes Aktionsgruppe (LAG midler) og en række fonde og private bidragsydere samlet penge sammen til at iværksætte en renovering af værftet, hvilket blev færdiggjort i sommeren 2019.

Der er tale om en gennemgående renovering. Det har været et stort projekt at trække igennem, og det ville aldrig have været blevet til noget, hvis ikke det var for Foreningen Agersø Storebælts Værft med hjælp fra en række lokale ildsjæle på Agersø, som har været med til at hjælpe med at gennemføre projektet.

Fremover skal værftet igen anvendes til bådebyggeri og reparation. Foreningen har forpagtet værftet ud til Kristian Jakobsen, som er uddannet bådebygger og igennem mange år har undervist i bådebyggeri på Produktionsskolen i Korsør. Kristians plan er, at han fremover vil tilbyde reparation af træbåde på værftet.

Men udover det rent forretningsmæssige så har Agersø nu fået en flot bygning på havnefronten. En bygning som i mange år vil byde sejlere og turister velkommen til den lille perle i Storebælt, og som er bevis på, at hvis man står sammen, så kan det godt lade sig gøre at få ting til at ske.

Musik ved Havnen, Galleri Stalden, Bisserup

Musik ved Havnen og dets initiativtagere og tovholdere: Annalisa og Hans Leonardo Pedersen, Galleri Stalden, indstillet til prisen Årets Landdistriktsindsats.

Galleri Stalden har taget initiativ til, planlagt og gennemført eventen ”Musik ved Havnen” i både 2018 og i 2019. Eventen har begge år været til meget stor glæde for beboerne i Bisserup og omegn og for byens mange sommergæster.

Eventen har også involveret og gavnet Bisserups erhvervsdrivende. Annalisa og Hans, Galleri Stalden, har gennem deres 2 ½ årige arbejde med Musik ved Havnen formået at involvere landsbysamfundet i denne fællesskabende sommerevent. Mere end 20 frivillige har sammen med Annalisa og Hans, Galleri Stalden stået for den praktiske del af arrangementet med opsætning af telte, strøm, gulv og alt andet praktisk på Festpladsen og spillestederne, som var fyldt fra kl. 15.30 - 23.00. Der har været anslået mindst 600 gæster til koncerterne, som var gratis og åbne for alle.

Musik ved Havnen var fra starten rammesat til at løbe af stablen to gange, sådan blev det og sådan bliver det. Musik ved haven, Galleri Stalden er indstillet prisen Årets Landdistriktsindsats fordi Annalisa og Hans Leonardo Pedersen for deres kreative, krævende og veltilrettelagte arbejdsindsats.

Stigsnæs Kystbatteri

Stigsnæs Kystbatteri har i løbet af 2016 til 2019 ændret karakter fra at være et næsten ukendt hundeluftermål for lokalbefolkningen til at blive et kendt mål for turister og for alle i Slagelse Kommune.

I 2016 gik tre gamle kystartillerister sammen for at “gøre noget” derude. Det blev til et projekt, der kom til at tage tre år og med en arbejdsgruppe på 11 mand.

Så det, der begyndte som en idé hos tre mand om at “gøre noget”, blev til et fuldt skydeklart batteri med tre kanoner som tro kopier af datidens originaler samt to huse, der er bygget efter originale tegninger og mål fra 1808.

Projektet udviklede sig fra bare at forskønne området til at skulle være så historisk korrekt som muligt i løbet af de tre år, det forløb.

Arbejdsgruppen har etableret en støtteforening, der skal stå for vedligehold og formidling af områdets historie og naturværdier. Der er indledt samarbejde med skolerne i området for, at stedet kan bruges i undervisningen, ligesom det er muligt at bestille en rundvisning med fortælling om projektet og historien.

Projektet har fået stor opmærksomhed og venneforeningen har indledt samarbejde med kanonbådsjollen, Corsør, fra samme tidsperiode i historien. Der er ligeledes indledt samarbejde med sortkrudtforeninger i ind- og udland for at skabe oplevelser på stedet i fremtiden.

Stedet er allerede nu et af de meget få steder, hvor den seks år lange belejring af de indre danske farvande bliver fortalt.

Arbejdsgruppen består af 11 personer med vidt forskellig baggrund og fra stort set hele Slagelse Kommune, der i den treårige periode har suppleret hinandens viden og erfaring for at få projektet færdigt.

Den 5. juni 2019 åbnede Stigsnæs Kystbatteri efter en omfattende restaurering og fornyelse af det 221 år gamle befæstningsværk. Dermed fik tre års slidsomt arbejde en foreløbig afslutning og Skælskør en ny turistattraktion.

Kystbatteriet og de mange ildsjæle, der har medvirket til etableringen er indstillet til prisen Årets Landdistriktsindsats.

6. Boeslunde Lokalråds opførsel af bålhytte/shelter plads og udarbejdelse af LUP

Boeslunde Lokalråds opførelse af bålhytte/shelter plads samt Lokalrådets arbejde med at lave en Lokal Udviklings Plan (LUP) for Boeslunde indstilles hermed til Årets Landdistriktsindsats 2019.

2019 har dog været et specielt år, hvor resultatet af de senere års arbejde med Borgerne Bestemmer, og LUP er blevet afsluttet og synliggjort.

I forbindelse med Borgerne Bestemmer stillede Boeslunde Lokalråd et forslag om opførelse af en bålhytte som et nyt samlingssted i Boeslunde. Forslaget fik ikke flest stemmer, men kom ind på en 2. plads, og forslaget blev tildelt 15.000 kroner. For at få de bedste faciliteter muligt, lagde Boeslunde Lokalråd selv 15.000 kroner i projektet og søgte yderligere midler fra andre aktører. Dette resulterede i støtte fra Boeslundes øvrige foreningsliv, KVIK-puljen og Landdistriktspuljen fra Slagelse Kommune samt Friluftsrådet, så det samlede budget endte på 150.000 kroner.

Selve opførelsen af faciliteterne har Boeslunde Lokalråd selv stået for i meget tæt samarbejde med bl.a. medlemmerne af ”Mænds mødested” i Boeslunde samt andre frivillige kræfter. Resultatet er at der nu står en flot bålhytte, et muld toilet samt et 5-mands shelter i Boeslunde.

Sideløbende med Borgerne Bestemmer og bålhytteprojektet, har Boeslunde Lokalråd også været en aktiv del af igangsætning og udarbejdelsen af en LUP for Boeslunde og omegn. Sammen med andre frivillige interesserede fra Boeslunde samt Slagelse Kommune, har Boeslunde Lokalråd arbejdet i 2½ år med LUP’en for at finde frem til en plan og en vision for Boeslundes fremtid.

Dette arbejde har resulteret i, at vi samtidig med indvielsen af bålhytten og de øvrige projekter den 4. maj 2019 kunne præsentere LUP’en, hvor alle fremmødte borger og politikere kunne se det færdige resultat på plancher.

Boeslunde Lokalråd er en særdeles aktiv forening, og et stort aktiv for Boeslunde og omegn. Med bålhytteprojektet og LUP’en arbejder Boeslunde Lokalråd for at skabe gode rammer og faciliteter for Boeslundes borgere, samt se fremad for at skabe en god og varig positiv udvikling i Boeslunde.

Tårnborg eSport

Tårnborg eSport indstillestil prisen Årets Landdistriktsindsats 2019, da klubben gennem et ihærdigt og engageret arbejde har evnet at samle og aktivere en stor gruppe såvel unge som voksne beboere - ikke bare fra lokalområdet, men fra hele Slagelse Kommune.

Projektet ”Tårnborg eSport” har været undervejs over lang tid, da meget research og nødvendig økonomirejsning først skulle klares, og utallige praktiske ting skulle være på plads, inden den første træning kunne finde sted, for de fleste af klubbens pionerer kendte kun meget lidt til idrætsgrenen, før de modigt gik i gang med den omfangsrige opgave.

eSport er en idrætsgren, der giver socialt samvær, kammeratskab og høj puls for deltagerne - uanset køn, alder og niveau, og Tårnborg eSport fokuserer aktivt på ungegruppen mellem 7 og 18 år, som ofte er svære at motivere til idrætslivet, men Tårnborg eSport garanterer plads til alle unge, og det sociale fællesskab med masser af grin og morskab under spillet i Tårnborghallens kælder vægtes højt. Klubbens første år har været en kæmpe succes, som har gjort indtryk langt uden for sognet og kommunen.

Formand for Tårnborg eSport er Thomas Sonne Arvidson, og han har været en ihærdig arbejdskraft og tovholder for klubben fra den spæde ide om eSport i Tårnborg til det nuværende stade med stor aktivitet de fleste eftermiddage og aftener i Tårnborghallen samt velbesøgte LAN-stævner med besøgende fra nær og fjern i en fyldt Tårnborghal.

eSporten har virkelig sat Tårnborg på landkortet over det ganske land! Thomas støttes i sit arbejde af en syv-mandsbestyrelse plus to suppleanter, og alle gør et stort, vedholdende og aktivt arbejde for at tiltrække endnu flere til klubben, så mange kan nyde fællesskabet i klubben og blive sunde og glade borgere i Slagelse Kommune.

Ildsjælene bag har gjort en kæmpe indsats for at dyrke fællesskabet og de sunde sider i eSporten og har sørget for en lokal forankring med stor tiltrækning af regionale interessenter til gavn for ikke bare Tårnborgområdet, men til gavn for hele Slagelse Kommune.

På den baggrund er Tårnborg eSport er indstillet til prisen Årets Landdistriktsindsats.

Kunst og Kirker

”Kunst og Kirker” og arbejdsgruppen bag indstilles til at modtage prisen Årets Landdistriktsindsats.

Projekt ”Kunst og Kirker” startede i 2018, som et projekt, hvor en række kirker blev åbnet for en præsentation af professionelle gæstekunstnere med kunstværker fra ind- og udland. Arrangementet forløb over en weekend. Der deltog ti kirker og 21 professionelle kunstnere, og næsten 3000 gæster besøgte kirkerne og de udstillede kunstværker.

I 2019 vil 15 kirker og 29 professionelle kunstnere nu deltage i arrangementet, og for at kunne give så mange som muligt en chance for at besøge kirkerne og kunsten der, er der i år arrangeret bustransport mellem de 15 kirker i hele weekenden.

Et stort engagement og kæmpe arbejde er udført af arbejdsgruppen, både med at finde/udpege interesserede kunstnere til at udstille deres kunst i en kirke, samspil med 15 menighedsråd, samt alle de praktiske forhold omkring et så stort arrangement. Det er ligeledes lykkedes, at få flere organisationer, institutioner, virksomheder, mv. til at give støtte til arrangementet.

Der er tale om et ganske unikt arrangement, der løber over 2 dage og som inddrager 12 kirker i kommunens landdistrikter, hvilket er med til at sætte fokus på landsbyerne og livet der. Særligt kan nævnes, at det er uden for sommerperioden og det er specielt, at det trækker folk til landområderne i den periode.

Der kunne nævnes flere områder, hvor arrangementet ”Kunst og Kirker” vil sætte fingeraftryk til gavn for udvikling af kunst og kultur i kommunens lokalområder, med initiativer, der trækker gæster fra hele kommunen, men bestemt også fra områder længere væk.

Der vil sågar være direkte busforbindelse fra København til arrangementet, og alle disse initiativer vil klart medvirke til at gøre Slagelse Kommune mere kendt, og samtidig sætte fokus på kommunens lokale kirker og landsbyerne, der omkranser kirkerne.

På denne baggrund indstilles arbejdsgruppen bag initiativet ”Kunst og Kirker” til at modtage prisen Årets Landdistriktsindsats.

Nyhed den 19. november 2019