Stor interesse for Skælskør Rådhus’ fremtid

8 spændende og visionære forslag til hvad Skælskør Rådhus i fremtiden skal bruges til blev for nyligt præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget.

Hvordan kan de smukke fredede bygninger i Skælskør Rådhus fremover bruges, så de kommer flest mulig til glæde og gavn? Otte spændende forslag blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget til et åbent hus-arrangement i oktober, hvor også rigtig mange borgere var mødt op for at høre de interessante forslag.

Spændende og visionære forslag

8 spændende og visionære forslag blev for nyligt præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget og indeholdt bl.a. ideer til udstillingsbygning, lokaler til events, børnekulturcenter og lereksperimentarium. Kultur- og Fritidsudvalget har nu bedt Kulturafdelingen undersøge, hvordan idéerne kan føres ud i virkeligheden og passe ind i de krav, som der er til fredede bygninger. Bygningerne, som i sin tid husede Skælskør Rådhus, er nemlig fredede, og det stiller nogle begrænsninger for, hvad der kan laves i de smukke, gamle bygninger. Med udgangspunkt i forslagene udarbejder Kulturafdelingen i tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme et oplæg til, hvad der fremover er muligt at lave i bygningerne.

Fremtiden skal passe ind i de fredede bygninger

- Vi blev præsenteret for nogle rigtig spændende forslag, og det var dejligt at se så mange fremmødte borgere til arrangementet. Det viser tydeligt, at der er stor interesse for, at vi sammen finder den bedste løsning for, hvad Skælskør Rådhus kan bruges til i fremtiden. Forslagene skal gå hånd i hånd med, hvad der er muligt i den fredede bygning og med respekt for den arkitektoniske perle, som bygningerne udgør. Så vi ser meget frem til at høre mere om, hvad der vil være mulighed for at gennemføre med udgangspunkt i de forslag, vi blev præsenteret for, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Anne Bjergvang (A).

Samarbejde og sammenkobling af flere forslag

Kulturafdelingen og Kommunale Ejendomme undersøger nu mulighederne nærmere og laver et oplæg, som er baseret på forslag, hvor der var overlap, hvor der er mulighed for synergi og forslag som flere har peget på. Derefter vil forslagsstillerne blive præsenteret for oplægget og få mulighed for at kvalificere det yderligere, inden det skal præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget.

- Vi har sat barren højt for, hvad vi i fremtiden ønsker Skælskør Rådhus skal bruges til. Vi har i udvalget fokus på høj kvalitet i indholdet, men også at det skal være et hus, som favner bredt og skaber mere liv. På mødet oplevede vi stor lyst til samarbejde mellem forslagsstillerne og muligheden for at koble forslagene sammen. Der var en høj faglighed i rummet og lysten samt viljen til at sætte handling bag ordene. Det fornemmede jeg også tydeligt fornyeligt til julemarkedet i Skælskør, hvor flere nævnte vigtigheden af samarbejde og lysten til, at vi sammen kommer i gang og får brugt bygningerne på bedst mulig vis, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Troels Brandt. (B)

Det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget vil få præsenteret det samlede oplæg på udvalgsmødet i januar.

Flere oplysninger

  • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Anne Bjergvang
    Tlf. 50 43 51 50
    Mail anbje@slagelse.dk  


  • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Troels Brandt
    Tlf. 61 15 35 16
    Mail trbra@slagelse.dk

Pressemeddelelse 25. november 2019