Ældre testpersoner søges til ny træningsapp

Alle interesserede borgere over 60 år har mulighed for at prøve en ny træningsapp

Fysisk aktivitet er helt centralt, hvis man vil bevare sit gode helbred og evnen til at klare hverdagen langt op i årene. Mange ældre bevæger sig dog for lidt. Derfor har Slagelse Kommune fokus på at hjælpe borgere til at få et aktivt liv. Blandt de nyeste tiltag er en træningsapp, som gør det muligt for deltagerne selv at træne i eget hjem via en app, som tilpasser sig den enkelte borgers behov. 

Ældre mennesker har større risiko for at miste deres funktionsevne og ikke længere kunne klare hverdagen selv. Derfor er det særlig vigtigt for ældre at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition og balanceevne og så vidt muligt bevare kroppens muskel- og knoglestyrke. Gennem det delvist EU-finansierede projekt WIPP har Slagelse Kommune siden sidste år tilbudt borgere i Korsør at deltage i fælles fysisk træning samt fokuseret på psykiske udfordringer som stress og ensomhed igennem forløbene Træn din Form og Form dit Liv. Som en del af projektet tilbydes alle borgere i kommunen nu muligheden for at afprøve en træningsapp.

Tilpasser sig den enkeltes behov 

- Træningsappen indeholder en række forskellige øvelser både stående og siddende gennem et træningsprogram på ca. 15-20 min. Programmet tilpasser sig den enkelte brugers behov, så man skal ikke være nervøs for, om man kan følge med, og vi hjælper selvfølgelig alle med at komme godt i gang. Vi er nysgerrige efter at se, om denne form for træning kunne være interessant for ældre borgere at have som et af vores faste tilbud. Derfor håber vi rigtig mange vil melde sig til at være med og teste appen i samarbejde med os, så vi kan få en fornemmelse af, om vi skal kigge mere i den retning i forhold til nogle træningstilbud og på sigt gøre appen permanent, siger udviklingskonsulent Gorm Rabølle Knudsen.

Få gode træningsvaner mens det er sjovt

Målet med træningsappen er at give borgere en sjov mulighed for at være aktiv i hverdagen og samtidig være med til at forebygge funktionsnedsættelser og så vidt muligt bevare kroppens muskel- og knoglestyrke.

- Det er nemmere at få gode træningsvaner, mens man stadig kan og synes det er sjovt bevæge sig, fremfor at skulle begynde at motionere, når diverse aldersrelaterede problemstillinger er opstået. Derfor er det rigtig vigtigt, at man som ældre holder sig fysisk aktiv bl.a. for at forebygge funktionsnedsættelser og tabt livskvalitet. Jeg håber, mange vil være interesserede i at afprøve træningsappen og se, om den kan gøre en positiv forskel i hverdagen. Enten som et supplement til ens øvrige træning eller som et alternativ, hvis man bor langt fra et træningssted og har svært ved at komme derhen. Så er træningsappen en flexibel mulighed for at få en mere aktiv hverdag, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz. (A) 

Kom til informationsmøde om træningsappen

Hvis man er nysgerrig efter at høre mere om appen og evt. melde sig til at prøve den, så inviterer Slagelse Kommune til informationsmøde om appen i sundhedsugen i næste uge (uge 41):

 • Tirsdag d. 8 okt. kl. 12.30-15.00 på Teglværksparken i Korsør
 • Onsdag d. 9 okt. kl. 12.30-15.00 på Kongehavecentret i Slagelse
 • Torsdag d .10 okt. kl. 12.30-15.00 på Rådmandscentret i Skælskør

Hvis man ikke har mulighed for at møde op til informationsmøderne, er man også velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Gorm for at høre mere om appen.

Der har været stor interesse for test af appen og tilmelding til at teste er derfor nu lukket.

Fakta om projekt WIPP

Projekt WIPP (Welfare Innovations in Primary Prevention) er et interregionalt projekt med partnere fra Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein og er delvist finansieret EU's sundhedsinnovationsprogram kaldet Interreg 5a. Fra Danmark deltager projektlederen fra SDU sammen med fire kommuner, nemlig Odense Kommune, Esbjerg Kommune, Slagelse Kommune og Fredericia Kommune og Arla er med fra erhvervslivet. Projekt WIPP vil udvikle værktøjer til både at opspore skrøbelige ældre borgere med behov for forebyggende livsstilsforandringer og til de forebyggende indsatser. Målet er kommunerne bliver bedre til at opspore de borgere, som er i risiko for at blive syge eller på anden måde lide funktionstab eller tab af livskvalitet. Dermed kan kommunerne sætte tidligt ind med forebyggende indsatser, som kan sikre flere sunde og gode leveår til de ældre. Projektet løber frem til 2020.

Flere oplysninger

 • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz
  Tlf. 20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk
 • Udviklingskonsulent Gorm Rabølle Knudsen
  Tlf. 40 29 96 60
  Mail gomnu@slagelse.dk  

Pressemeddelelse 3. oktober 2019