Beholderen til madaffald og restaffald tømmes snart igen hver 14. dag

Sommersæsonen er slut. Fra 16. september 2019 får alle ejendomme derfor igen tømt affaldsbeholderen til madaffald og restaffald hver 14. dag.

Du får tømt din beholder samme ugedag, som du plejer; nu blot hver 14. dag.

Se kalender for afhentning af affald på din adresse på

Ejendomme med særlige dispensationer til ugetømning er ikke omfattet af ovenstående.

Nyhed 10. september 2019.