Kunsttalentklasse styrker faglighed og fællesskab

En evaluering af talentklasserne viser flotte karakterer og et rigtig godt fællesskab.

I skoleåret 2016–17 startede Skælskør Skole som de første i landet en kunsttalentklasse som et led i Slagelse Kommunes talentstrategi på skoleområdet. Kunsttalentklasserne er et tilbud til unge, der har et særligt talent inden for sang/musik eller kunst/design. En netop gennemført evaluering af kunsttalentklasserne viser bl.a., at eleverne får rigtig gode karakterer i afgangsprøverne – både i deres kunstneriske fag og i dansk og matematik.  Samtidig er der blandt elever og forældre udbredt tilfredshed med kunsttalentklasserne, hvor især fællesskabet fremhæves.

Et af succeskriterierne for kunsttalentklasserne på Skælskør Skole er, at eleverne fastholder eller forbedrer deres faglige præstationer - generelt og specifikt i deres kunstart. En evaluering af kunsttalentklasserne viser, at det succeskriterie kan der godt sættes hak ud for. Afgangsprøverne for 9.K i de bundne fag viser nemlig, at eleverne har opnået en gennemsnitskarakter, der er 1,8 karakter højere, end hvad der er forventeligt af elever med samme sociale og økonomiske baggrund. Samtidig tegner afgangskaraktererne et billede af, at eleverne til eksamen kan præstere et relativt højt fagligt niveau inden for både dansk og matematik.

Trivsel smitter af på de faglige præstationer

- Tilbagemeldingerne fra både elever og forældre har været, at det kreative afbræk i skoledagen giver en motivation og glæde, der også smitter af på resten af skolegangen. Det er også det billede, vi ser i evalueringen, hvor eleverne får flotte afgangskarakterer og klarer sig rigtig godt. Ikke kun i deres kreative linjefag, men også i matematik og dansk. Så ud over at vi med kunsttalentklasserne styrker eleverne i deres linjefag og dermed kreative evner, så gør hele det sociale sammenhold og fællesskabet selvfølgelig også, at eleverne trives rigtig godt i K-klasserne, og når man trives i en klasse og også har det godt med sine kammerater, så smitter det ofte også af på resultaterne i flere fag, siger skoleleder Gitte Kjærsgaard fra Skælskør Skole.

Ud over elever fra Skælskør Skole så tiltrækker kunsttalentklasserne også elever fra andre skoler. I tilbagemeldingen giver elever, der har skiftet skole for at gå i K-klassen, udtryk for tilfredshed med skiftet, og det samme gør deres forældre. Enkelte påpeger dog, at den lange transporttid kan gå ud over elevernes sociale liv uden for skoletiden.

Bredt samarbejde med lokalsamfundet 

- Formålet med talentklasserne har været at give unge mulighed for at forfølge deres talent inden for de kunstneriske fag i folkeskoleregi, ligesom vi har et tilsvarende tilbud på Nymarkskolen med idrætstalentklasser. Vi er i udvalget rigtig glade for at se den positive tilbagemelding fra elever og forældre både i forhold til den faglige udvikling, men bestemt også i forhold til den sociale trivsel. Samtidig så giver evalueringen selvfølgelig også et godt indtryk af, hvad der fungerer rigtig godt, og hvad vi måske med fordel kan ændre lidt på. Kunsttalentklasserne har et rigtig godt samarbejde med det eksisterende kreative miljø i Skælskør, herunder musikskole, billedskole og udøvende kunstnere, og måske kunne man fremover også involvere unge lokale kunstnere i samarbejdet, siger medlem af Børne- og Ungeudvalget Helle Jacobsen. (V)

Flere oplysninger

Pressemeddelelse 16. september 2019