Tre bygninger får tildelt bygningspræmiering

Tre bygninger er i år blevet tildelt Slagelse Kommunes bygningspræmiering. Samtidig har en bygning fået rosende omtale

De tre bygninger, som bliver præmieret

Rækkehusbebyggelsen Engdraget i Slagelse

Dommerkommiteen skriver: Engdraget er en almen boligbebyggelse, som præmieres for sit høje ambitionsniveau, hvad angår både arkitektur og nye rum for fællesskaber.

Bebyggelsens 127 boliger er samlet i lange husrækker, som tilpasser sig det bølgede terræn. Mellem husrækkerne åbner sig varierede kig, som vidner om en god forståelse for det omgivende landskab. Mellem husene tilbydes forskelligartede oplevelser af høj kvalitet: I gaderummet kan fællesskabet omkring daglige gøremål og tilfældige møder trives. På den anden side af boligerne skaber grønne kiler et sammenhængende tæppe af natur i hele bebyggelsen, og små private terrasser skaber en naturlig overgang mellem landskab og bolig.

Boligerne har et klart og enkelt formsprog og er udført med et fint og gennemtænkt materialevalg. Træbeklædning på den nederste del af facaden skaber indbydende rammer for udelivet både tæt ved den enkelte bolig og i området som helhed.

Samlet fremstår det nye boligområde med et meget harmonisk og levende udtryk.

Halsskov Varmeværk i Korsør

Dommerkommiteen skriver: Halsskov Varmeværk er et nyopført varmeværk, der producerer biomassebaseret varme. Varmeværket præmieres for den omhu, hvormed anlægget er tilpasset stedet, både hvad angår udformning og materialer. Anlægget har en stor synlighed med især to markante volumener i landskabet: Siloen og maskinhuset.

Den høje, cylinderformede silo tegner et præcist volumen, der er nemt at aflæse som et punkt i landskabet.

Det store maskinhus underdeles i mindre enheder og pakkes ind i en sammenhængende lamelfacade af naturtræ. Maskinhuset har med sin form og materiale et udtryk, der på smuk vis tilpasser sig omgivelserne. Set på afstand opleves anlægget som en harmonisk del af landskabet og tæt på ses enkle og smukke materialer med fine detaljer.

Byggeriet stræber mod en optimering af produktionsprocesserne og formidler disse i smukke, pædagogiske og gode arbejdsrum. Energibyggeri er en vigtig del af det moderne samfund, og Halsskov Varmeværk viser her en høj standard.

Byhus - Bisserup Byvej 24 i Bisserup

Dommerkommiteen skriver: Byhuset på Bisserup Byvej præmieres for en meget omhyggelig og bevidst istandsættelse, som udover at bevare og modernisere en historisk bygning også smitter positivt af på det omgivende bymiljø.

Byhuset er et længehus opført i 1850, som ligger meget synligt midt i landsbyen. Huset repræsenterer sammen med landsbyens øvrige ældre huse en tradition og en byggeskik, der fortæller om en særlig periode i den danske bygningshistorie.

Huset er blevet gennemrenoveret med nænsomhed og forståelse for dets kvaliteter samt stor respekt for den kulturarv, som det repræsenterer. Resultatet er overbevisende, og det nyrenoverede hus midt i Bisserups historiske bymiljø vidner om det potentiale, der gemmer sig i vores fælles bygningsarv. Huset er på den måde et fint eksempel på, at en omhyggelig istandsættelse af en enkelt bygning også kan bidrage til bevaring i en større skala.

Rosende omtale til

Agersø Værft – Strandallé 5 på Agersø

Dommerkommiteen skriver: Renoveringen af Agersø Værft tildeles rosende omtale for det prisværdige arbejde med at fastholde og videreføre det karakteristiske havnemiljø på Agersø Havn.

Værftshallen er en træbygning fra 1939, der indgår som en væsentlig del af miljøet og bebyggelsen på Agersø havn. Gennem istandsættelse af bygningen åbnes der mulighed for, at bådebyggeri igen blive en del af havnens liv.

Renoveringen er udført med stor respekt for den oprindelige bygnings konstruktion og udseende, og der er kun foretaget få egentlige moderniserende indgreb.

Særligt beundringsværdig er den store indsats, som lokale kræfter har lagt i dette projekt for at bevare og fastholde havnens kulturarv, og det fine resultat vækker forhåbninger om en dag at kunne se en større del af værftets oprindelige funktionalitet og fysiske miljø genskabt.

Nyhed den 27. september 2019