Ny strategi skal forebygge sygefravær i ældreplejen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop bevilget ca. 4.5 mio. kr. til indsatser, der skal få sygefraværet til at falde.

Et lavere sygefravær i ældreplejen står højt på både den politiske og administrative dagsorden i Slagelse Kommune. Derfor har Sundhed og Ældre samt Forebyggelses- og Seniorudvalget søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om puljemidler til at gennemføre strategien ”Et godt sted at være”, og styrelsen har netop bevilget ca. 4.5 mio. kr. til indsatser, der skal få sygefraværet til at falde.

Et lavere sygefravær har betydning for både økonomien og kvaliteten af plejen, men også for trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Derfor vil Sundhed og Ældre nu sætte yderligere fokus på at nedbringe sygefraværet ved at lave en målrettet forebyggende indsats, der forankres lokalt i de enkelte hjemmeplejeområder. Den indsats har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering netop valgt at støtte med 4.5 mio. kr.

Fokus på arbejdsglæde og trivsel

- Vi har gennem flere år haft udfordringer med sygefraværet i hjemmeplejen til trods for, at flere indsatser har formået at reducere sygefraværet. Derfor er det ikke nyt, at vi har stor opmærksomhed på sygefraværet. Men vi vil prøve at gribe det anderledes an, og det gør vi ved bl.a. at se på, hvordan vi kan fremme arbejdsglæden og trivslen. Vi tror på, at professionalisme og faglig stolthed er et af svarene på, hvordan vi kan nedbringe sygefraværet, og derfor vil vi bl.a gennemføre et kompetenceløft for alle medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, siger Virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Hjemme- og Sygeplejen Therese Gjerde Jensen.

Kompetenceløftet skal klæde medarbejderen bedre på til at kunne håndtere de følelsesmæssige belastninger, som de møder i deres dagligdag ved at deres relationelle kompetencer udvikles. Gennem kompetenceløftet skal medarbejderen opbygge en ny professionel identitet og faglig stolthed over arbejdet.

Godt arbejdsmiljø har stor betydning

- Ligesom arbejdspladsen har brug for medarbejderne, så er det heller ikke godt for medarbejderne at være væk hyppigt eller i længere perioder. Derfor ser vi frem til de nye redskaber, som alle medarbejdere og ledere får gennem kompetenceløftet og de øvrige indsatser, som har et øget fokus på arbejdsglæde og trivsel. For et godt arbejdsmiljø er med til at give den enkelte medarbejder overskud til plejen og omsorgen, siger fællestillidsrepræsentant Susanne Irene Nielsen.

Også i Forebyggelses- og Seniorudvalget ser man frem til, at de nye initiativer igangsættes.

- En medarbejder, der trives, laver et bedre stykke arbejde med nærvær i plejen og omsorgen. Mange borgere kan mærke, om medarbejderne har det godt, for god trivsel og et smil smitter. Vi ser frem til i udvalget at følge indsatserne, som sætter fokus på trivslen og i at udvikle og fastholde de gode relationer, så vi på sigt kan se et faldende sygefravær, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz (A).

Flere oplysninger

  • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz
    Tlf 20 29 58 66
    Mail aliya@slagelse.dk   


  • Virksomhedsleder Sundhedstilbud, Hjemme- og Sygeplejen Therese Gjerde Jensen
    Tlf. 29 72 98 23
    Mail tgjen@slagelse.dk

Pressemeddelelse 6. april 2020