Oversigt over genåbning af skoler og dagtilbud

Her er oversigt over, hvornår de enkelte dagtilbud og skoler påbegynder gradvis og kontrolleret genåbning

 

Kommunale og selvejende dagtilbud

Dato for gradvis genåbning

Boeslunde Børnehus

Møllebakken i Skælskør

Benediktevejen (§ 32)

Børnehuset ved Noret i Korsør

Østervang i Slagelse

Kirkeskoven Børnehave og Vuggestue

15. april

Børnehuset Nord i Slagelse

Hesselgården i Skælskør

16. april

Stillinge Børnehus

20. april

Birkelunden i Slagelse

Møllegården i Slagelse

17. april

De øvrige 28 kommunale og selvejende dagtilbud påbegynder sammen med dagplejen genåbning mandag den 20. april

20. april

Private dagtilbud

 

Børnehuset Slagelse

15. april

De øvrige private dagtilbud er ikke per 13/4 vendt tilbage i forhold til dato for genåbning.

 

Private pasningsordninger

 

Skal i dialog med forældre arrangere genåbning.

 

 

Indtil genåbning vil der i alle dagtilbud være nødpasning på samme vilkår som hidtil.

De konkrete åbningsplaner i dagtilbuddene vil fremgå af Tabulex – ligesom forældre opfordres til at kontakte dagtilbuddet.

Hvis forældre i perioden indtil genåbning har brug for nødpasning skal de ligeledes kontakte barnets dagtilbud.

 

Kommunale skoler

 

Dato for genåbning

Antvorskov Skole

Genåbning onsdag d. 15/4

 

Søndermarkskolen

Genåbning torsdag d. 16/4

 

Nymarkskolen

Gradvis genåbning fra torsdag d. 16/4

 

Marievangsskolen

Gradvis åbning fra torsdag d. 16/4

 

Stillinge Skole

Gradvis genåbning fra torsdag d. 16/4

 

Flakkebjerg Skole

Genåbning mandag d. 20/4

 

Hvilebjergskolen

Genåbning mandag d. 20/4

 

Hashøjskolen

Genåbning mandag d. 20/4

 

 

Dalmose Skole

Genåbning mandag d. 20/4

 

Skælskør Skole

Gradvis genåbning fra fredag d. 17/4

 

Kirkeskovskolen

 

Gradvis genåbning fra onsdag d. 15/4

Eggeslevmagle Skole

Genåbning onsdag d. 15/4

 

Omø Skole

Genåbning onsdag d. 15/4

 

Boeslunde Skole

Gradvis genåbning fra onsdag d. 15/4

 

 

Tårnborg Skole

Gradvis genåbning fredag d. 17/4

 

Vemmelev Skole

Genåbning torsdag d. 16/4

 

Baggesenskolen

Genåbning torsdag d. 16/4

 

Broskolen

Genåbning torsdag d. 16/4

 

X-Class (specialklasser)

Genåbning mandag d. 20/4

 

Rosenkilde Skole/ACV

Genåbning mandag d. 20/4

 

Slagelse Heldagsskole

Gradvis genåbning fra onsdag d. 15/4

 

Klostermarken Skole

Genåbning onsdag d. 15/4

 

Storebæltsskolen

Genåbning onsdag d. 15/4

 

 

Slagelse Naturskole og Slagelse Musikskole

Understøtter i forhold til vejledning og undervisning eleverne i 0.-5 klasse. Naturskolen har endvidere oprettet en særlig hotline ift. rådgivning omkring udeaktiviteter.

Basen og Rosenkildegården

Opsøgende gadeplansarbejde

 

Klubberne

Har lavet aftaler med de skoler, de er tilknyttet

 

Indtil genåbning vil der i alle skoler være nødpasning på samme vilkår som hidtil.

De konkrete åbningsplaner i skolerne vil fremgå i Aula – ligesom forældre opfordres til at kontakte skolen.

Hvis forældre i perioden indtil genåbning har brug for nødpasning skal de ligeledes kontakte barnets skole.

Ved sygdom

Sundhedsstyrelsen indskærper i retningslinjerne at både børn og medarbejdere skal blive hjemme ved den mindste tegn på sygdom. Det gælder alle sygdomstegn – og ikke kun corona-relaterede symptomer.

Hvis børn bliver syge i løbet af dagen er det et krav, at forældre iværksætter afhentning med det samme.

Ved symptomer på corona skal børn og voksne blive hjemme indtil de har været symptomfri i 48 timer.

Spørgsmål/svar

Genåbning medfører naturligvis en række spørgsmål/svar. Vi har samlet en række spørgsmål og svar omkring genåbningen.

Nyhed 13. april 2020