Plan for ansvarlig åbning af skoler og dagtilbud

Børne- og Ungeudvalget vedtog fredag en plan for, hvordan genåbningen af skoler og dagtilbud skal foregå. Førsteprioriteten er, at de sundhedsfaglige retningslinjer bliver overholdt. Det betyder, at alle skoler og institutioner ikke åbner på den samme dato.

Regeringens udmelding om, at 0-5. klasserne skal tilbage i klasselokalerne snarest muligt fra den 15. april er nu tæt på udmøntning i Slagelse Kommune. Åbningen af kommunens institutioner vil ske hurtigst muligt med den nødvendige hensyntagen til de vilkår, som de enkelte institutioner er underlagt. Det betyder, at skoler og dagtilbud så vidt muligt åbner den 15. april men at lokale forhold kan skubbe åbningen til de efterfølgende dage, dog senest den 20. april.

- Vi skal lytte til ledere, medarbejdere og forældre og planlægge genåbningen i respekt for de forskelle institutionerne har i blandt andet størrelse, beliggenhed og personalegruppernes sammensætning. Derfor vil der være forskel på, hvornår lederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne de enkelte dagtilbud og skoler, og hvilke rammer og vilkår det sker under, siger Helle Blak (F), udvalgsformand for Børne- og Ungeudvalget.

Når skoler og dagtilbud genåbner, bliver det ikke under de vanlige betingelser. Der vil være fokus på hygiejne og på at minimere smitterisiko ved at samle børn i mindre grupper. Der vil også være lokale begrænsninger på de enkelte institutioner, for eksempel i åbningstid, maksimalt antal børn og differentieret fremmøde. De lokale institutioner får central understøttelse til rengøring og udeaktiviteter. 

- Det her er en uvant situation, og vi må finde pragmatiske løsninger sammen med de dygtige medarbejdere og ledere, så vi får fundet de bedste mulige løsninger i en svær situation, siger Unnie Oldenburg (A), medlem af Børne- og Ungeudvalget.

- Vi er optaget af børnenes og forældrenes tryghed, og ikke mindst medarbejdernes sikkerhed. Det er vigtigt, at vi får børnene trygt i skole, og dækker børn og forældres behov bedst muligt, supplerer Helle Jacobsen (V), medlem af Børne- og Ungeudvalget.

På Aula og Tabulex vil forældre få konkrete informationer om, hvordan rammerne bliver på de enkelte skoler og dagtilbud.

- Når børnene vender tilbage til skoler og dagtilbud, bliver det under andre vilkår end dem, som forældre og børn kender. Jeg håber, at alle forældre vil vise hensyn til vores medarbejdere, som gør deres bedste under de vilkår, de er underlagt, siger Lis Tribler (A), udvalgsmedlem i Børne- og Ungeudvalget.

- Vi skal lytte til både forældre, ledere og medarbejdere, så både børn og voksne føler sig trygge i den her mærkelige situation. Derfor er det også vigtigt at understrege, at det er de sundhedsfaglige retningslinjer, som er styrende for genåbningen, siger Søren Lund Hansen (O), medlem af Børne- og Ungeudvalget.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Helle Blak, Udvalgsformand for Børne- og Ungeudvalget,
  telefon 20 87 53 83
 • Helle Jacobsen, Udvalgsmedlem i Børne- og Ungeudvalget,
  telefon 51 64 81 13
 • Lis Tribler, Udvalgsmedlem i Børne- og Ungeudvalget,
  telefon 20 70 27 80
 • Søren Lund Hansen, Udvalgsmedlem i Børne- og Ungeudvalget,
  telefon 21 27 07 30
 • Unnie Oldenburg, Udvalgsmedlem i Børne- og Ungeudvalget,
  telefon 31 41 55 13

Pressemeddelelse den 10. april 2020