Slåning af vejrabatter

I maj klipper vi rabatterne langs kommunens veje i ca. 1 meters bredde fra vejen. Ved frøgræsmarker og ved oversigtsarealer bliver rabatterne dog slået i fuld bredde.

I august slår vi rabatter langs skole- og cykelstier i fuld bredde, så vi sikrer gode oversigtsforhold på skolevejene ved skolestart.

Fra september til slutningen af november slår vi de resterende rabatter langs kommunens veje i fuld bredde.

Vejret og planternes højde i rabatterne kan have indflydelse på slåningen.

Vigtigt for grundejere

Inden slåningen begynder, er det vigtigt, at du som grundejer ud til en kommunal vej udbedrer eventuelle skader påført rabatten i vinterens løb.

Husk at sørge for

  • at vandstophaner, brønde og skelpæle er synlige
  • at rabatterne er ryddet for sten og andre ting, der kan gøre skade på græsslåmaskinen

Ejere af genstande i vejrabatter holde ansvarlige for eventuelle skader på klippeudstyr.

For landmænd og lodsejere

Langs frøgræsmarker slås rabatterne i fuld bredde efter anmodning fra landmændene.

Lodsejere med frøgræsmarker eller udlægsmarker langs kommunes veje kan anmode om slåning ud over det ene skår, der slås ordinært. Der slås til skel, på den modsatte side af vejen og 100 meter før og efter marken. Den ekstra slåning udføres uden beregning.

Send din anmodning på e-mail senest fredag 8. maj til:

Husk at medsende:

  • Navn og telefonnummer
  • Et kort der tydeligt angiver, hvilke rabatstrækninger du ønsker slået

Flere oplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

Nyhed 16. april 2020.