Slagelse tager hånd om hjemløse unge

En undersøgelse fra VIVE viser, at der er en større andel unge hjemløse i Slagelse Kommune end i andre kommuner, og procentuelt er Slagelse på samme niveau som storbyerne Aarhus og København. En ny indsats skal hjælpe de unge, så de får et bedre afsæt i livet.

Slagelse Kommune har fået bevilget 2,9 millioner kroner til projektet ”En ny start – Housing First for unge i Slagelse Kommune”, der skal understøtte den politiske målsætning om at møde unge hjemløse i de ønsker og drømme som de har, og hjælpe dem med at indfri de ønsker.

- Vi har desværre unge mennesker i kommunen, som har det svært, og dem skal vi hjælpe, så de får et godt liv og indfrier det potentiale og de drømme, som vi alle har, siger Steen Olsen (A), udvalgsformand for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, og tilføjer:

- Bevillingen fra Socialstyrelsen understøtter både det administrative og det politiske arbejde i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser og vores fælles ønske om en helhedsorienterede tilgang. Vi inddrager alle gode kræfter for at få unge ind i boliger og ind i gode forløb med de unges behov i centrum.

Formålet for ”Projekt En Ny Start” er grundlæggende at støtte, kvalificere og videreudvikle Slagelse Kommunes arbejde og samarbejde med unge i risiko for hjemløshed og unge i hjemløshed. Tilføjelsen og bevillingen af Housing First baner vej for en ekstra indsats målrettet unge med særlige sociale udfordringer, og via en tværgående indsats og et skærpet fokus på tidlig forebyggelse.

Slagelse Kommune er i forvejen involveret i Housing First på voksenområdet, og indsatsen for de unge skal styres fra forsorgshjemmet Toften, som i forvejen er tovholder for voksenindsatsen, og derfor kan trække på deres erfaringer og gode resultater.

- Socialstyrelsen er rigtig glade for at få muligheden for at samarbejde med Slagelse Kommune om at udvikle indsatsen mod hjemløshed med blik for unge helt ned til 14 år. I Danmark har vi i mange år arbejdet med Housing First. Nu vil Socialstyrelsen sammen med Slagelse og tre andre kommuner udvikle arbejdet med forebyggelse for unge, så færre kommer i hjemløshed, og sørge for, at vi får arbejdet med hele den unges livssituation og fundet forskellige gode boligløsninger, siger Karin Egholm, chefkonsulent ved Socialstyrelsen.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Steen Olsen (A), udvalgsformand, udvalget for specialiserede borgerindsatser,
    telefon 20 45 57 32
  • Karen-Marie Heltoft, forstander på Toften,
    telefon 22 89 40 98
  • Karin Egholm, chefkonsulent, Socialstyrelsen,
    telefon 91 37 02 88

Pressemeddelelse den 26. august 2020.