Vi udleverer mundbind

Hvis det er en væsentlig økonomisk byrde for dig at købe mundbind, kan du få udleveret gratis mundbind.

Hvis det er en væsentlig økonomisk byrde for dig at købe mundbind, f.eks. hvis du er på kontanthjælp, integrationsydelse, studerende med begrænsede midler eller blandt de mest udsatte borgere, så kan du få udleveret gratis mundbind.

Krav om mundbind

Det er blevet et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik samt mundbind på alle indendørs steder med offentlig adgang. Regeringen har i den forbindelse besluttet, at mundbind skal være gratis for borgere, hvor det er en væsentlig økonomisk byrde at købe mundbind herunder borgere på kontanthjælp eller integrationsydelser, studerende med begrænsede midler samt de mest udsatte borgere.

I Slagelse Kommune betyder det, at du kan få udleveret 5-10 gratis mundbind ad gangen, hvis det er en væsentlig økonomisk byrde for dig selv at købe mundbind.

Hvor kan du hente dem?

Har du brug for mundbind, kan du enten henvende dig hos Borgerservice i Skælskør, Korsør og Slagelse følgende dage - det er ikke nødvendigt at bestille tid
Korsør kl. 10 – 14 om mandagen
Slagelse kl. 10 – 14 om onsdagen
Skælskør kl. 10 – 14 om fredagen

Jobcentret på Kalundborgvej i Slagelse er lukket for personligt fremmøde frem til 6. april, så her kan ikke hentes mundbind for tiden.

Væresteder mv. har også fået mundbind udleveret.

Flextrafik og befordringsforpligtelse

Krav om brug af mundbind i den kollektive trafik gælder i hele landet på alle tidspunkter af døgnet. Kravet om mundbind gælder også for flextrafik, flextur samt på bus- og togstationer. Elever over 12 år, som er tilknyttet den kommunale ordning vedr. befordringsforpligtelse, enten på grund af afstand til skolen eller i forbindelse med farlig skolevej, får udleveret mundbind på den skole de er tilknyttet.

Kravet om mundbind i den offentlige trafik og på alle indendørs steder med offentlig adgang gælder foreløbigt frem til den 6. april 2021.

Nyhed 25. august 2020 (revideret 18. marts 2021)