Forebyggende indsats fortsætter for de ældre

Målet er at hjælpe borgerne med at få et bedre og mere aktivt liv.

Andelen af ældre borgere stiger. Derfor har Slagelse Kommune deltaget i et EU-finansieret innovationsprojekt, WIPP-projektet, omkring tidlig opsporing af skrøbelige ældre i aldersgruppen 60+, hvor der er en øget risiko for tab af funktionsevner og livskvalitet. Målet er at hjælpe borgerne med at få et bedre og mere aktivt liv. Erfaringerne og resultaterne fra projektet har været så gode, at Forebyggelses- og Seniorudvalgt har besluttet, at træningstilbuddene skal fortsætte, så de bliver en fast del af det forebyggende arbejde og etableres i samspil med boligforeningerne og foreningslivet.

Fysisk aktivitet er helt centralt, hvis man vil bevare sit gode helbred og evnen til at klare hverdagen langt op i årene. Derfor har Slagelse Kommune som en del af projekt WIPP tilbudt borgere i Korsør at deltage i fælles fysisk træning samt fokuseret på psykiske udfordringer som stress og ensomhed igennem forløbene Træn din Form og Form dit Liv. Målet har været at give hjemmeboende borgere over 60 år flere gode og sunde leveår. Erfaringerne og resultaterne fra projektet gør, at projektets model nu implementeres bredt i hele kommunen.

Flere raske, sunde og glade ældre 

- Antallet af ældre er stigende, og vi er nødt til at se på, hvordan vi bedst imødekommer et godt ældre liv, og det gør vi bl.a. ved at have fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Derfor har vi besluttet, at vi fortsætter med aktiviteterne fra projekt WIPP, så vi i fremtiden har flere raske, sunde og glade ældre borgere med høj livskvalitet og færre ældre borgere, der får behov for f.eks. genoptræning, hjemmehjælp eller sygepleje, siger fungerende formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Unnie L. B. Oldenburg. (A)

Træning og socialt fællesskab vigtigt

Også blandt borgerne, som har deltaget, vækker det begejstring, at tilbuddet, som både har givet social trivsel og et styrket funktionsniveau, nu fortsætter.

- Det er vi rigtig glade for. Træningen, men specielt det sociale fællesskab har betydet rigtig meget. Vi og de andre bor jo tæt på hinanden og træningen har givet et rigtig godt fællesskabet mellem os siger ægteparret Mona og Svend-Aage Larsen på henholdsvis 72 år og 78 år.

- Hvis ikke jeg var kommet med i projektet, så havde jeg stadig siddet herhjemme i en stol. Jeg havde været faldet en gang og fået af vide jeg skulle passe meget på ikke, at falde igen. Jeg havde hverken kræfterne eller modet til at gå over i Teglværksparken, men det kan jeg i dag. Ja, jeg kan faktisk godt gå 4-5 km på en god dag, også uden at være bange for at falde siger Lissi Nielsen på 92 år.

Model vil være til gavn for mange

Slagelse Kommune har gennem projektet samarbejdet med bl.a. Syddansk Universitet og Center for Aktiv og Sund Aldring. Også her vækker det begejstring, at Slagelse Kommune vælger at fortsætte med projekt WIPP.

- Gennem projektet har alle aktører bidraget til, at vi har fået udviklet, afprøvet og nu implementeret en forskningsbaseret model for tidlig opsporing og forebyggelse. Den vil være til stor gavn for både de ældre borgere og de forebyggende medarbejdere i kommunen. Vi glæder os til at fortsat at følge Slagelse Kommunes erfaringer og resultater på sidelinjen, siger Forskningsleder for Center for Aktiv og Sund Aldring, SDU, Professor Paolo Caserotti

Fakta om projekt WIPP

Projekt WIPP (Welfare Innovations in Primary Prevention) er et interregionalt projekt med partnere fra Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein og er delvist finansieret EU's sundhedsinnovationsprogram kaldet Interreg 5a. Fra Danmark har projektlederen fra Center for Aktiv og Sund Aldring, SDU, deltaget sammen hhv. Odense Kommune, Esbjerg Kommune og Slagelse Kommune samt Arla er med fra erhvervslivet. Lokalt har der været et tæt samarbejde med Bolig Korsør.

Projekt WIPP har haft til formål at udvikle værktøjer til både at opspore skrøbelige ældre borgere med behov for forebyggende livsstilsforandringer og afprøve forebyggende indsatser. Målet var, at kommunerne skulle blive bedre til at opspore de borgere, som er i risiko for at blive syge eller på anden måde lide funktionstab eller tab af livskvalitet. Dermed skal kommunerne tidligere kunne sætte ind med forebyggende indsatser, som kan sikre flere sunde og gode leveår til de ældre. Projektet løb fra 2016-2020.

Flere oplysninger

  • Fungerende formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Unnie L. B. Oldenburg.
    Tlf 31 41 55 13
    Mail unnol@slagelse.dk


  • Udviklingskonsulent Gorm Rabølle Knudsen
    Tlf. 40 29 96 60
    Mail gomnu@slagelse.dk

Pressemeddelelse 21. december 2020