Tæt samarbejde mellem Slagelse Sygehus og Slagelse Kommune om Covid-19

Smittetrykket er steget voldsomt over de seneste uger, og både Slagelse Sygehus og Slagelse Kommune appellerer til, at vi hjælper hinanden gennem pandemien.

- Slagelse Sygehus og Slagelse Kommune har gennem hele coronapandemien haft et tæt samarbejde, hvor vi har holdt hinanden orienteret og sørget for, at borgerne oplever et sammenhængende forløb i deres behandling. De stigende smittetal understreger vigtigheden af et tæt samarbejde, siger Frank E. Andersen, kommunaldirektør i Slagelse Kommune.

Sygehuset og Kommunen har et koordinationsforum, som mødes mindst en gang ugentligt, hvor kommunens sundhedschef, sygehusledelsen og sundhedsberedskabet koordinerer arbejdet, og vurderer den aktuelle situation. Netop koordinationen har medvirket til at organisationerne hurtig kunne tilpasse sig ændringer i smittetallene.

- Vi har gudskelov ikke i nyere tid oplevet en pandemi som den vi ser nu, og derfor er det uhyre vigtigt at vi samarbejder tæt, så vi kan få et fælles helhedsbillede af situationen. Ved at samle kompetencerne har vi været i stand til at reagere hurtigt når smittetrykket har ændret sig, og når der opstår nye uforudsete udfordringer, siger Niels G.R. Larsen, sygehusdirektør på Slagelse Sygehus.

Ledelserne på sygehus, Kommune og Region vil fortsat samarbejde tæt, og i den kommende tid bliver samarbejdet udvidet til også at omhandle udrulning af vacciner, som forventes påbegyndt i starten af det nye år. Indtil da er der en fælles opfordring til alle borgere, om at passe på hinanden, følge retningslinjerne for at mindske smittetrykket, og i det hele taget hjælpe med at få os alle gennem en svær tid.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Frank E. Andersen, kommunaldirektør i Slagelse Kommune,
    telefon 29 29 20 75
  • Niels G.R. Larsen, sygehusdirektør på Slagelse Sygehus,
    telefon 30 70 62 77

Pressemeddelelse den 14. december 2020.