Børn og unge kommer til orde i ny politik

Flere end 100 børn og unge i alderen 5-18 år fra skoler, børnehaver og uddannelsesinstitutioner har været med til at give input til vores nye Børne- og Ungepolitik

Flere end 100 børn og unge i alderen 5-18 år fra skoler, børnehaver og uddannelsesinstitutioner i hele kommunen har været med til at give input til, hvad der kendetegner et godt børne- og ungeliv. De forskellige input er med til at danne grundlag for en ny ambitiøs Børne- og Ungepolitik, som Byrådet netop har vedtaget. Den nye politik præsenteres for børn, unge, medarbejdere, ledere, forældrebestyrelser, interesseorganisationer m.fl. 27. februar kl. 17-19 i Slagelse Musikhus.

Hvad skal der til for, at børn bedst kan trives og udvikle sig? Det har over 100 børn og unge været med til at sætte ord på, og inputtene er samlet i en ny Børne- og Ungepolitik. Den er blevet til på baggrund af en række interviews, spørgeskemaer og workshops hvor både børn, unge, medarbejdere, ledere og forældre har bidraget. Nu skal papiret omsættes til praksis og handling, så politikken kan gøre en konkret forskel for børn og unge.

Børnenes mening er vigtig

- Det har været rigtig spændende og lærerigt at vende processen omkring den nye politik lidt på hovedet ved at lade børnene komme til orde som de første. Det er jo dem, det hele handler om, og de er eksperterne i, hvad der er vigtigt for dem. Nu er det op til vores ledere og medarbejdere at gøre politikken til virkelighed ved at lade principperne være styrende i deres daglige arbejde med børn og unge. Men vi skal også huske, at forældrene måske har den vigtigste rolle, så derfor skal vi naturligvis også inddrage dem. Vi har alle et ansvar for, at vi sammen får skabt de bedste vilkår for, at børnene trives og udvikler sig, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak (F).

Børns hverdag og trivsel i fokus

- Ledere, lærere og pædagoger ved, hvad der er godt for børn og unge, men børn og unge har også en god fornemmelse af, hvad en god hverdag er for dem, og hvordan de kommer til at trives. Jeg håber, at tilgangen med at inddrage børn og unges meninger i alle de situationer, hvor det er muligt og giver værdi, kan være til stor inspiration for også det videre arbejde med politikken. Vi glæder os til i udvalget at følge arbejdet med politikken på børne- og ungeområdet, siger næstformand i Børne- og Ungeudvalget Unnie Oldenburg (A).

Den nye politik består af seks principper, som bliver præsenteret ved arrangementet i Musikhuset, hvor deltagerne også får inspiration til, hvordan de kan inddrage børn og unge i beslutninger om hverdagen i børnehaver, skoler, klubber mm.

De seks principper er:

 1. Alle forældre har en rolle og et ansvar
 2. Alle børn og unge har potentiale
 3. Alle børn og unge har behov for samhørighed og venskab
 4. Alle børn og unge fortjener hjælp, nærvær og oprigtig interesse
 5. Alle børn og unges mening er værdifuld
 6. Alle børn og unge skal tilbydes motiverende læringsmiljøer

Den nye politik

Flere oplysninger

 • Formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak
  Tlf. 20 87 53 83
  Mail blak@slagelse.dk 


 • Næstformand i Børne- og Ungeudvalget Unnie Oldenburg
  Tlf. 31 41 55 13
  Mail unnol@slagelse.dk

 
Pressemeddelelse 24. februar 2020