Hurtigere afklaring af førtidspensionister

Siden 2007 har der hvert år været et fald i andelen af borgere, der fik førtidspension. Men nu er tendensen vendt både i Slagelse og på landsplan.

Fra 2006-2018 faldt antallet af førtidspensionister i Slagelse Kommune med 768 personer. Andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på førtidspension faldt fra 8,2 % til 6,7 %, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En helt ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Mploy viser, at Slagelse Kommune i 2019 fortsat har færre førtidspensionister end sammenlignelige kommuner - men at der er sket flere tildelinger i 2019.

- Den lavere tildeling af førtidspension skyldtes, at især yngre borgere skulle i ressourceforløb i stedet for at komme på førtidspension. Nu afslutter mange borgere ressourceforløbene, og over halvdelen af dem får bevilget førtidspension. Jeg noterer mig med glæde, at Jobcentret trods knappe ressourcer har været i stand til effektivt at afklare et større antal sager i 2019 i overensstemmelse med det øgede lokale fokus på området, siger Thomas Clausen (Ø), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Der har også nationalt været et øget politisk fokus på, at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet enten skal tilbydes en indsats, så de kommer hurtigere i beskæftigelse, eller også skal de hurtigere afklares til en førtidspension. Det er bl.a. sket med støtte fra Folketingets satspuljemidler, hvor midlerne er gået til øgede indsatser til borgere på langvarig forsørgelse.

Endelig betyder den stigende folkepensionsalder, at flere må blive længere tid på en førtidspension. Det faldende antal tilmeldte til efterlønsordningen betyder, at flere ældre får ret til en førtidspension.

 

FAKTA OM TILDELING AF FØRTIDSPENSION:

Antal personer:

  • 2016: 150
  • 2017: 234
  • 2018: 213
  • 2019: 276

 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Thomas Clausen, Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget,
    telefon 53 25 78 49
  • Henrik Skov, Arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune,
    telefon 20 33 15 02

 

Pressemeddelelse 10. februar 2020