Opmåling af Tude Å

Slagelse Kommune foretager opmåling af Tude Å i perioden 17. februar til 15. april 2020

Opmålingen omfatter hele strækningen fra Bromme Møllegård til sammenløbet med Vårby Å. Der bliver opmålt tværsnitsprofiler med en gennemsnitlig afstand på 100 meter.

Resultatet bliver sammenholdt med oplysninger i vandløbets regulativ og der udarbejdes på den baggrund en plan for vandløbets vedligeholdelse.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger om opmålingen, så kontakt:

  • Vandløbsmedarbejder Henrik Poulsen, Miljø, Plan og Teknik
    Tlf. 92 43 46 77.

 

Nyhed 19. februar 2020