Egnsteater skal give nye oplevelser for børn og unge

Når vi til april søger om at etablere et kommende egnsteater, skal teatret bl.a. være med til at skabe en rød tråd mellem teatertilbuddene til børn og unge i kommunen.

Til april søger Slagelse Kommune i samarbejde med Holbæk Kommune om at etablere egnsteater fra 2021. Kultur- og Fritidsudvalget har på sit seneste møde afsat finansieringen til det kommende egnsteater, som bl.a. skal være med til at skabe en rød tråd mellem teatertilbuddene til børn og unge i kommunen. Som en del af det nye egnsteater kommer en årlig familieforestilling og et tættere samarbejde med kommunens amatørscener og Slagelse Musikskole.

Stærkere sammenhæng mellem teateroplevelser

Slagelse Kommune har gennem mange år afsat midler prioriteret til børneteater, så bl.a. alle daginstitutioner har fået mulighed for at opleve børneteater. Når Slagelse Kommune til april søger om at etablere egnsteater bliver det bl.a. med det formål at skabe en endnu stærkere sammenhæng mellem teateroplevelser og børn og unge.

- Børn og unge er et prioriteret indsatsområde i vores kulturstrategi. De er vores fremtid og kommende skabere og brugere af kulturen. Derfor skal vi også involvere og engagere børn og unge tidligt i kultur- og teaterlivet. Vi ser i udvalget frem til at følge processen omkring etablering af egnsteater tæt, så vi fremover kan styrke og udvikle teateroplevelser til børn og unge, siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley. (A)

Udvikle samarbejdet med Musikskolen 

Som en del af et kommende egnsteater er det hensigten, at der skal laves en årlig familieforestilling, som er målrettet børn fra 6 år og op. Familieforestillingen skal være med til at skabe en naturlig forlængelse af tilbuddet om børneteater til børn i daginstitutioner, og det vil samtidig skabe et fordelagtigt teatertilbud, som både familier i kommunen, nabokommuner, skoler mv. vil få glæde af. Samtidig skal egnsteatret have fokus på at involvere unge i selv at skabe kulturelle aktiviteter i kommunen. Derudover ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at det kommende egnsteater skal udvikle samarbejdet med Slagelse Musikskole, så der også skabes en endnu bedre sammenhæng mellem de to kunstarter. 

- Med egnsteatret vil vi gerne skabe en bedre sammenhæng mellem teateroplevelser for børn og unge og vores øvrige tilbud. Derfor ser vi også på mulighederne for at kunne skabe en bedre sammenhæng mellem kulturlivet, Musikolen og kunsttalentklassen på Skælskør Skole. Slagelse Musikskole har rigtig mange dygtige musiske talenter, hvoraf flere af eleverne er en del af Kunsttalentklassen på Skælskør Skole, hvor en del af undervisningen er øremærker talentfag inden for bl.a. sang og musik. Vi ønsker derfor at udvikle samarbejdet i dialog med Slagelse Musikskole, så talenteleverne f.eks. kan få mulighed for at spille til forestillingerne. På den måde kan vi skabe en endnu bedre rød tråd mellem flere kulturtilbud til børn og unge, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Ebbe Ahlgren. (V)

Slagelse Kommune udarbejder nu ansøgningen til Statens Kunstfond om at etablere egnsteater fra 2021 og forventer svar på ansøgningen efter sommerferien. 

Flere oplysninger

 • Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley
  Tlf. 23 80 44 53
  Mail brhun@slagelse.dk  


 • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Ebbe Ahlgren
  Tlf. 51 64 81 11
  Mail ebahl@slagelse.dk  


 • Kulturkonsulent Pernille Andersen
  Tlf. 30 44 06 60
  Mail peran@slagelse.dk

Pressemeddelelse 21. januar 2020