Er der flagermus i Slagelse Kommune?

Ja, masser! Ikke mindre end ni forskellige arter er registreret i den vestlige del af kommunen og meget snart forsætter registreringen i kommunens sydlige del

Slagelse Kommune har nu gennemført den første del af kortlægningen af flagermus. Undersøgelsen omfatter den vestlige del af kommunen.

Undersøgelsen er foretaget ved opsætning af elektronisk lytteudstyr, som kan optage lydsignaler fra flagermus gennem en hel nat. Da alle arter af flagermus har deres helt eget lydsignal, kan man bestemme, hvilke arter der findes i det området, som lytteudstyret dækker.

I undersøgelsen er der registreret ni arter af flagermus. Fire af disse arter er tidligere fundet, mens fem arter er nye for området.

De hidtil kendte er: Brunflagermus, Dværgflagermus, Sydflagermus og Vandflagermus.

De nye arter er: Langøret flagermus, Skimmelflagermus, Troldflagermus, Leislers flagermus og Pipistrelflagermus. De to sidstnævnte er sjældne i Danmark.

Næste del af kortlægningen omfatter kommunens sydlige del, og foretages i sommeren 2020.

Flere oplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Biolog Knud H. Larsen
khlar@slagelse.dk 
Tlf. 58 57 47 89

 

Nyhed 19. juni 2020