Færre borgere klager til borgerrådgiveren

Antallet af klager til borgerrådgiveren er faldet fra 2018 til 2019, og klager over sagsbehandlingen er nu på det laveste niveau siden 2012. Sagsbehandlingstiden er fortsat det flest klager over, og det kalder på en mere målrettet indsats.

Det fremgår af årsberetningen fra kommunens borgerrådgiver, Lone Engly. Beretningen dækker kalenderåret 2019 og skal behandles af Økonomiudvalget og af Byrådet i Slagelse Kommune i juni.  

Borgerrådgiveren har modtaget 372 henvendelser fra borgerne i 2019, hvilket er stort set samme antal som i 2018, hvor der var 378 henvendelser. De fleste henvendelser kommer fra borgere, som ønsker råd og vejledning. Antallet af klager over sagsbehandlingen er faldet fra 102 til 90 og er dermed på det laveste niveau siden funktionens start i 2012.

- Faldet i antallet af klager tyder på, at kommunens små og store forbedringsinitiativer har en positiv effekt, så selv om jeg nogle gange kunne ønske en hurtigere reaktion på mine forslag til forbedringer, så er det positivt at se, at der sker fremskridt, siger Lone Engly.

Selvom antallet af klager samlet set er faldet, er antallet af klager over sagsbehandlingstiden på stort set samme niveau som året før. Det er forsat det område, som flest borgere er utilfredse med.

- Selvom der sker forbedringer, er der fortsat borgere, som oplever problemer i mødet med kommunen, særligt med sagsbehandlingstiden. Det kan være, at de venter for lang tid på en afklaring, eller at de ikke får besked, hvis sagen trækker ud. Det er ikke kun i 2019, at kommunen har været udfordret på dette område, og derfor mener jeg, at det kalder på en mere målrettet indsats for at øge borgernes tilfredshed, siger Lone Engly.

Borgerrådgiveren er ansat direkte af Byrådet og har til opgave at hjælpe borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingen, eller som har svært ved at finde vej i det kommunale system.

Borgmester John Dyrby Paulsen (A) er glad for at konstatere, at ansættelsen af en borgerrådgiver har ført til forbedringer for borgerne. 

- Vi skal bruge borgernes oplevelser til at lære og blive bedre. Jeg er glad for, at medarbejderne aktivt bruger borgerrådgiverens råd. Vi bruger blandt andet borgerrådgiverens tilbagemeldinger i vores organisationsprojekt, hvor vi mere systematisk opsamler og lærer af klagerne, siger borgmester John Dyrby Paulsen.

Læs mere om borgerrådgiverens arbejde på slagelse.dk/borgerraadgiver

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Borgerrådgiver Lone Engly
    telefon 58 57 44 86
    E-mail borgerraadgiveren@slagelse.dk
  • Borgmester John Dyrby Paulsen
    telefon 21 18 42 04

 Pressemeddelelse den 11. juni 2020