Kompensation for børnepasning under Corona

Hvis du ikke har benyttet børnepasning i institution eller dagpleje i genåbningsperioden kan du søge om kompensation.

Børne- og Ungeudvalget har besluttet, at forældre kan søge om kompensation, hvis de ikke har fået eller benyttet sig af pasning i daginstitutionerne i genåbningsperioden fra den 15. april til 31. maj eller i dagplejen i genåbningsperioden fra den 15. april til den 26. april.

Sådan søger du om kompensation

For at søge om kompensation skal du udfylde nedenstående skema og aflevere i din dagpleje eller daginstitution. Der er to muligheder for kompensation. Enten kan du søge om kompensation for hele perioden eller et antal dage. Det fremgår med eksempler på skemaet.

Skemaer til kompensation

Du kan ikke søge om kompensation, hvis du har haft dit barn i daginstitution, selvom daginstitutionen har haft begrænset åbningstid. Du kan heller ikke søge om kompensation, hvis du har fuld økonomisk friplads i hele perioden. 

Ansøgningsfristen for at søge er 8. juli 2020

Nyhed 16. juni 2020