Slagelse Kommune er uforstående overfor TDC-anklager

TDC NET og Fibia har ikke kunnet blive enige om gravearbejdet i Slagelse. Derfor har Slagelse Kommune været nødt til at træffe en afgørelse som sikrer at veje og gader kun skal graves op en gang. Derfor undrer det, at TDC har meddelt sine kunder, at de indstiller udrulningen af fibernet i Slagelse.

Mandag sendte TDC Net en mail ud til sine kunder i Slagelse, hvor virksomheden meddelte, at de stoppede udrulningen af fibernet i Slagelse, og samtidig anklagede Slagelse Kommune for ikke, at ville udstede de nødvendige gravetilladelser.

- Jeg står uforstående overfor, at der ikke skulle være givet gravetilladelser. Der har løbende være udstedt gravetilladelser, og der er fortsat aktive gravetilladelser. Vi vil gerne give vores borgere adgang til fibernet, fordi det har stor værdi for mange borgere. Derfor har vi hele tiden arbejdet for at sikre dialog og samarbejde, og jeg håber fortsat, at TDC Net vil genoverveje deres beslutning, siger borgmester John Dyrby Paulsen (A)

Siden efteråret har TDC Net været i gang med at etablere fibernet i Slagelse.  Fiberejeren Fibia har ligeledes tilbudt borgerne en fibernetforbindelse på de samme strækninger. Vejloven stiller krav om, at når flere ønsker at grave det samme sted, så skal den, der søger gravetilladelsen, sørge for at koordinere arbejdet. Dette har til formål at beskytte veje og fortov, og dermed genere borgere og trafikanter mindst muligt. TDC Net og Fibia har ikke kunnet blive enige om en løsning, og derfor er det ifølge vejloven Slagelse Kommune, som skal træffe en afgørelse. Denne blev sendt til de to selskaber i fredags.

- Det undrer os, at TDC Net har meddelt sine kunder, at de må opgive udrulningen af fibernet i Slagelse. Vi har arbejdet intensivt i over en måned på at finde en løsning, som sikrer koordinering mellem de to selskaber. Det sidste selskaberne ikke kunne blive enige om var, hvordan fordelingen af besparelsen skulle være. Derfor har vi været nødt til at afgøre det spørgsmål. Den afgørelse blev sendt til de to selskaber i fredags, men vi har stadig ikke modtaget et svar fra TDC Net, siger centerchef Flemming Kortsen.

Flere oplysninger:

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Borgmester John Dyrby Paulsen,
    telefon 21 18 42 04, mail: borgmester@slagelse.dk
  • Centerchef Flemming Kortsen,
    telefon 23 26 09 45, mail: flkor@slagelse.dk

Pressemeddelelse den 5. maj 2020