Daginstitutionerne er fortsat lukkede

Alle skoler og dagtilbud i hele landet er fortsat lukkede foreløbig til og med 13. april. Kriterierne for nødpasning er uændrede.

Alle skoler og dagtilbud i hele landet er fortsat lukkede foreløbig til og med 13. april.

Vi har etableret nødpasning for børn fra daginstitutioner og dagpleje, og indtil nu har nødpasningen været samlet på seks institutioner rundt om i kommunen. Da vi oplever et stigende pres på nødpasning, og vi gerne vil undgå at for mange børn og personale er samlet samme sted, flytter vi nu nødpasningen. Men kriterierne for nødpasning er fortsat de samme.

Så mange som muligt skal blive hjemme

Det er stadig formålet med nedlukning af daginstitutionerne, at så mange så muligt bliver hjemme. Det gælder både børn og voksne.

Det er vigtigt, at vi alle holder afstand, og det kan være vanskeligt i en daginstitution, hvor børn leger sammen. Derfor er det vigtigt, at alle dem, der kan holde børnene hjemme, gør det.

Færre skal være samlet samme sted

Vi flytter nødpasningen fra de seks institutioner ud til alle institutionerne. Det betyder, at de børn som er tilmeldt nødpasning nu bliver passet i de daginstitutioner, hvor de sædvanligvis er indmeldt. På den måde er færre børn og personale samlet, og det gør vi bedre kan være med til at bryde smittekæderne.

OBS – Kriterierne for nødpasning er de samme

Ud over flytningen har vi ikke ændret på nødpasningen. Nødpasningen er fortsat særligt målrettet forældre, der arbejder i beredskabet f.eks. på sygehus, hjemmepleje, beredskabet, politi eller andre samfundsvigtige funktion. Nødpasning gælder også andre, som har undersøgt alle andre muligheder for pasning, men hvor det ikke har været muligt at finde en anden løsninger. Der skal være tale om et uomgængeligt behov for nødpasning.

Hvis du har brug for nødpasning helt eller delvist, skal du meddele det til dit barns dagtilbud/dagpleje. Det er lederen i dit barns sædvanlige dagtilbud, der kan hjælpe dig med at få og koordinere nødpasning.

Nyhed 25. marts 2020