Forbud mod besøg

Med enkelte undtagelser er det ikke længere muligt at besøge pårørende på plejehjem, bosteder m.v. i Slagelse Kommune. Det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det sker for at minimere risikoen for, at beboerne bliver smittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem, bosteder, aflastningspladser og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Forbuddet mod besøg er udstedt for at minimere risikoen for smitten med COVID-19, og det betyder, at du som pårørende ikke må besøge familie på plejehjem m.v.

Undtagelser

Undtagelserne fra besøgsforbuddet er nære pårørende i en kritisk situation. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Vi beklager, de gener det medfører. Men vi håber på forståelse for, at det er nødvendigt for at beskytte nogle af de mest sårbare grupper mod at blive smittet med COVID-19.

Forbuddet mod besøg gælder fra den 18. marts kl. 10.