Lokalafdeling af Esport Danmark på vej til Slagelse

Økonomiudvalget har netop bevilget 500.000 til oprettelse af en ny lokalafdeling, så eSporten kan understøttes og udvikles i endnu højere grad.

Sørby Esport var en af de første eSportsforeninger i Danmark, og siden er 200 nye eSportsforeninger skudt op landet over. Esporten oplever stor succes i Danmark og forbundet Esport Danmark (ESD) ønsker at styrke Danmarks position som pt. førende eSportsnation på europæisk plan. For at understøtte den strategi vil Sørby Esport etablere en lokalafdeling af ESD i Slagelse Kommune, som skal være med til at præge og styrke landets foreninger. Samtidig skal lokalafdelingen tiltrække flere store eSportsaktiviteter til Slagelse Kommunes haller. Økonomiudvalget har netop bevilget 500.000 til oprettelse af den nye lokalafdeling, så eSporten kan understøttes og udvikles i endnu højere grad.

ESportens popularitet har virkelig fået luft under vingerne, hvor ikke mindst danske hold og spillere har opnået store resultater. ESport er også yderst populært i Slagelse Kommune og ikke mindst hos Sørby Esport, som har været med helt fra start. Nu har foreningen nye planer til gavn for eSporten både nationalt og lokalt.

- Sørby Esport har høje ambitioner for eSporten, og det kommer både vores lokale og hele landets foreningsliv til gode. Gennem Sørby Esport har vi et af landets ypperste esportsmiljøer på foreningsniveau, som vi i forvejen understøtter og samarbejder med, og som kommune er vi meget glade for samarbejdet. Kombinationen af Sørby Esport og en lokal ESD-afdeling er helt rigtig til at understøtte arbejdet med at udbrede eSporten i foreningsdanmark og vil bidrage til at gøre Slagelse til et centrum for eSport i Danmark. Derfor har vi i Økonomiudvalget ud fra en faglig vurdering fra SportOne valgt at bakke op om ambitionerne. Jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet, og vi ser frem til at følge og bidrage til arbejdet i det nye sekretariat, som skal være med til at præge og styrke landets eSportsforeninger, siger John Dyrby Paulsen (A) borgmester i Slagelse Kommune.

Flere unge med i foreningsdanmarks fællesskaber

De 500.000 kr. skal bruges til at oprette lokalafdelingen, som bliver et sekretariat under forbundet ESD. Her er målet bl.a. at sikre, at alle foreninger rundt om i landet får gode rammer til at styrke deres lederskab i de enkelte foreninger. 

- I dag sidder 5-600.000 mennesker og spiller eSport hver eneste dag. I Venstre er vi optaget af at få flere, specielt af de unge, med i foreningsdanmarks fællesskaber, og her kan Sørby Esport noget særligt med klare og tydelige værdier, en forventning om, at man også rør sig fysisk, passer sin seng og får noget ordentlig at spise. Hvis disse værdisæt kan udgå fra Slagelse, så vil vi blive et centrum i Danmark for eSporten herhjemme, og det støtter vi gerne, siger Stén Knuth (V) medlem af Økonomiudvalget.

Præge og styrke eSportens foreninger

I Sørby Esport har tankerne omkring et sekretariat været længe undervejs.

- Vi har siden 2017 påpeget vigtigheden af, at ESD får dannet et sekretariat. Vi har været med til at beskrive forbundets strategitekst i forhold til foreningslivet, og vi vil med et kommende sekretariat i Slagelse kunne fortsætte med at præge og styrke eSportens foreninger med mere kvalificeret viden. Vi er naturligvis rigtig glade for den opbakning, som vi har mødt hos Slagelse Kommune, og vi vil straks tage fat på forbundssponsorater og foundraising, så vi kan fastholde og udvikle vores forbundssekretariat. Vi har også planer om at bruge Slagelse eSportscenter på Slagelse stadion til at afholde workshops, kurser og forbundsevents. Samtidig har vi som mål at trække eSportsaktiviteter til kommunens haller, så Slagelse Kommune kan få mere synlighed, samtidig med at vi kan få markedsført eSporten endnu bredere end den er i dag, siger Anders Sørensen fra Sørby Esport, som netop er blevet en del af bestyrelsen i ESD

Også fra forbundet ESD er der naturligvis opbakning til den nye lokalafdeling.

- Forbundet hilser Slagelse Kommunes opbakning velkommen. Forbundet er med sin nye strategi i gang med at opbygge en vidensbase for eSportens foreningsdanmark. Her er de foreninger i Danmark, som er lykkedes med deres arbejde vigtige, så vi kan videndele med resten af foreningslivet. Nu kan vi arbejde videre med vores strategi i ESD, og henimod et foreningsudvalg som netop skal arbejde med “share best practice” inden for eSportens foreningsliv. Målet er, at vi i Danmark får flere eSportsklubber og foreninger i Danmark, som kan imødekomme den store efterspørgsel fra de unge, som vil dyrke eSport, siger formand for ESD Thomas Koed.

Flere oplysninger

Pressemeddelelse 20. marts 2020