Vær med til at sænke farten

Bilister, som kører for stærkt, kan være svære at få til at lette foden fra speederen. Men et lavpraktisk tiltag viser sig at virke, og derfor deltager Slagelse Kommune i Rådet for Sikker Trafiks fartkampagne ”Sænk farten”.

Mange danskere oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres lokalområde, og det skaber utryghed. Det er med god grund, at folk bliver utrygge, da for høj fart stadig er en afgørende faktor i knap halvdelen af dødsulykkerne i trafikken herhjemme.

Men ved at hænge vejkantplakater op med et budskab om at sænke farten, kan man få mange bilister til at sætte hastigheden ned. I en ny undersøgelse svarer 63 procent af de bilister, som kørte for stærkt, da de så en Sænk Farten-plakat, at de satte hastigheden ned, da de kørte forbi den. Det er med andre ord et effektivt middel til at få sænket hastigheden, når Slagelse Kommune deltager i fartkampagnen og placerer budskabet om at sænke hastigheden på udvalgte strækninger.

- Kære borger: Vær med til at gøre Slagelse til en tryg kommune at færdes i. Ved at overholde hastighedsgrænserne er du aktivt med til at øge trafiksikkerheden og trygheden når du færdes i Slagelse Kommune, siger Flemming Erichsen (A), formand for Trafiksikkerhedsudvalget.

For at opnå den største effekt i forhold til at sænke hastighederne på udsatte steder, bliver plakaterne placeret af kommunerne. Det er nemlig i kommunen, at det største lokalkendskab findes, og dermed kan der målrettet skabes forbedret tryghed i de lokalområder, hvor for høj hastighed skaber utryghed.

Derfor sætter Slagelse Kommune plakater op i forbindelse med fartkampagnen, som kører fra den 23. marts til den 12. april.

For høj fart fylder i ulykkesstatistikken

I 2018 var for høj fart en faktor i knap halvdelen af dødsulykkerne på danske veje. Og i seks ud af 10 dødsulykker, hvor for høj fart var en faktor, var hastighedsgrænsen overskredet med under 20 km/t. Det viser tal fra Vejdirektoratet.

Selv en lille fartoverskridelse kan altså have stor betydning for sikkerheden i trafikken. Kampagnen henvender sig derfor til de mange danskere, der en gang imellem kommer til at køre lidt for stærkt.

Epinion har tidligere gennemført en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik, der viser, at 86 procent af de adspurgte meget ofte, ofte eller nogle gange oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde. Desuden siger 9 procent, at de oplever det sjældent. Kun to procent siger, at de aldrig oplever det.

Ud af dem, der oplever, at der bliver kørt for stærkt, svarer 57 procent, at det skaber bekymring for egne eller andres børn i området.

- For familier, der ønsker, at deres børn kan færdes trygt i lokalområdet, kan det virke urimeligt og uforståeligt, at bilisterne ikke tager hensyn og justerer hastigheden ned. Som bilist vinder man kun ganske lidt tid ved at køre for stærkt, men man risikerer at det koster andre det dyrebareste, de har, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Undersøgelse om for høj fart blandt danske bilister:

I august 2019 gennemførte Epinion en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik om for høj fart i danskernes lokalområde (1.233 respondenter). Der blev spurgt om følgende.

Oplever du, at der bliver kørt for stærkt på vejene i dit lokalområde (dvs. det område hvor du bor, samt vejene til og fra indkøb, fritidsinteresser m.v.)?

 • Ja, meget ofte: 31 %
 • Ja, ofte: 29 %
 • Ja, nogle gange: 26 %
 • Ja, men sjældent: 9 %
 • Nej, aldrig: 2 %
 • Ved ikke: 4 %

Hvad tænker du om, at der bliver kørt for stærkt i dit lokalområde? (flere svar muligt)

 • Jeg bliver bekymret for egne eller andres børn i området: 57 %
 • Det irriterer mig: 55 %
 • Det gør mig utryg: 31 %
 • Det er okay, så længe det kun er lidt for stærkt: 8 %
 • Det påvirker mig ikke, at der bliver kørt for stærkt: 6 %
 • Jeg kører selv for stærkt, så det er okay: 4 %
 • Andet: 2 %

Regionale tal: Så mange oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde (meget ofte/ofte/nogle gange):

 • Nordjylland: 86 %
 • Midtjylland: 86 %.
 • Syddanmark: 84 %
 • Hovedstaden: 86 %
 • Sjælland: 88 %

Læs mere om Trafiksikkerhedsudvalget arbejde på slagelse.dk/trafiksikkerhedsplan

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt: 

 • Lene Zinck, myndighedsmedarbejder, Slagelse Kommune
  Tlf. 58 57 45 59
 • Michelle Laviolette, seniorprojektleder, Rådet for Sikker Trafik:
  Tlf. 24 96 11 44

Pressemeddelelse den 17. marts 2020