Hvem skal have årets handicappris?

Borgere med handicap er oftere ensomme end resten af befolknin-gen. Det vil handicaprådet gerne sætte fokus på, og derfor er tema-et for årets handicappris ensomhed. Alle kan nominere kandidater, der gør en forskel.

40 procent af borgere med større psykisk handicap (angst, depression m.v.) føler sig ofte eller meget ofte ensomme. Det tilsvarende tal for borgere med fysisk handicap er cirka 23 procent. Til sammenligning er det otte procent for befolkningen som helhed. Derfor vil Handicaprådet gerne sætte opmærksomhed på ensomhed blandt borgere med handicap.

- Borgere med handicap har jo samme behov for at blive holdt af, og have nogen at dele glæder og sorger med som alle andre. Desværre ser vi ofte, at handicappede er ensomme, og det kan forværre de udfordringer, som de ellers kæmper med. Derfor vil vi gerne belønne dem, som gør en indsats for at få borgerne ud af ensomheden, siger Ole Andersen, formand for Handicaprådet i Slagelse Kommune.

Handicaprådet understreger at årets tema også skal ses i lyset af COVID 19 pandemien, som betyder at mange borgere med handicap har været - og forsat er – yderligere isoleret. Det skyldes de restriktioner for besøg på institutioner samtidig med, at man har været nødt til at begrænse sociale aktiviteter. Derfor har pandemien øget Handicaprådets ønske om at finde og belønne initiativer og nye kreative løsninger, der forebygger eller modvirker ensomhed og isolation blandt borgere med handicap.

Handicapprisen er blevet uddelt hvert år siden 2009, og prisen på 10.000 kroner uddeles oftest på den internationale handicapdag den 3. december. Det gør den også i år. Det er Handicaprådet, som i samarbejdet med Slagelse Kommune uddeler prisen.

- Det er vigtigt, at vi er en kommune for alle borgere. Derfor er vi glade for at kunne støtte Handicaprådet med uddelingen af prisen, og dermed støtte forebyggelse af ensomhed blandt borgere med handicap. Det er ikke sjovt at føle sig ensom, og vi har som lokalsamfund et ansvar for, at alle føler sig som del af fællesskabet. Det er ikke kun vigtigt for borgere med handicap – det er vigtigt for os som samfund, siger Jørgen Andersen (A), byrådsmedlem og næstformand i Handicaprådet.

Alle kan nominere personer, virksomheder, foreninger eller andre, der gør en forskel for ensomheden blandt borgere med handicap. Man kan nominere ved at sende en mail med kort begrundelse til andje@slagelse.dk senest 23. november.

På foto er sidste års vindere af handicapprisen – botilbuddet Heimdal. På billedet ses personale på Heimdal og til højre formand for handicaprådet Ole Andersen.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Ole Andersen, formand for Handicaprådet i Slagelse Kommune,
    telefon 58 19 05 80
  • Jørgen Andersen (A), næstformand i Handicaprådet og byrådsmedlem,
    telefon 23 49 04 30

Tal om ensomhed blandt borgere med handicap er hentet fra Anna Amilon m.fl.: ”Personer med handicap. Hverdagsliv og levevilkår 2016”, VIVE (2017)

Pressemeddelelse den 6. november 2020.