Indsatsen med aflivning af mink forløber planmæssigt øst for Storebælt

Pressemeddelelse fra Politiet: Indsatsen med aflivning af mink øst for Storebælt forløber planmæssigt.

Medarbejdere fra Forsvaret støtter Fødevarestyrelsen og allerede klokken 8.00 lørdag morgen kørte Forsvarets medarbejdere fra Antvorskov Kaserne ved Slagelse ud for at indhente oplysninger om dyr på de minkfarme, der er beliggende på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Der er 61 minkfarme med ca. 445.000 mink i området. Opgaven fortsætter i morgen, og hvis det forløber planmæssigt, forventes det, at den største del af optællingen er afsluttet allerede mandag. 

Myndighederne arbejder på at få kontakt til alle farmene, og aflivningen af minkbesætningerne er allerede i gang. Alle mink – også avlsdyr – skal være aflivet senest den 16. november 2020. Da minkbesætningerne øst for Storebælt ikke er konstateret smittet med Covid-19, bliver dyrene som sædvanligt pelset i forbindelse med aflivningen.

Indsatsen er en myndighedsfælles opgave og sker i regi af en regional operationsstab, som er nedsat under den nationale operative stab (NOST). Det sker i et tæt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Forsvaret, Region Sjælland, redningsberedskaberne, kommunerne og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som har ansvaret for koordinationen af opgaven i de lokale beredskabsstabe, regionerne og kommunerne øst for Storebælt.

Politiinspektør Tom Trude, der er ansvarlig for den regionale operationsstab, siger: - Det er en stor og relativt kompleks opgave, vi er i færd med at løse. Samarbejdet mellem myndighederne forløber tilfredsstillende, og vi har stor ros til medarbejdere fra Forsvaret, som er ude på farmene og har kontakt til minkavlerne. På trods af den meget ulykkelige og vanskelige situation minkavlerne står i, så er det vores oplevelse, at vi bliver taget godt imod. Vi går professionelt og metodisk til værks og løser opgaven så hurtigt og effektivt som muligt.

Hvor kan du finde flere oplysninger?

På Coronasmitte.dk/mink er der supplerende oplysninger med spørgsmål og svar, og du kan rette henvendelse til politiets servicecenter på tlf. 1-1-4.

Fødevarestyrelsens kundecenter, som besvarer henvendelser fra minkavlere m.fl., har åbent lørdag og søndag fra klokken 9.00-15.00. Kundecenteret har tlf. 7227 5900.