RGS-spørgsmål hviler på forkert antagelse

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget behandlede mandag en række spørgsmål, som Anne Bjergvang havde rejst omkring RGS Nordics miljøgodkendelse Udvalget konstaterede dog, at spørgsmålene hviler på en forkert antagelse.

Medlem af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget Anne Bjergvang (A) havde til mandagens møde Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget rejst en initiativsag for at få belyst spildevandsvirksomheden RGS Nordics miljøgodkendelse. Især spørgsmålet om, hvorvidt tilladelsen burde have været fornyet senest i 2018.

Efter behandlingen konstaterede udvalget

” at initiativsagen hviler på en fejlagtig antagelse om at den nugældende miljøgodkendelsen er gældende fra 2008, hvilket er forkert. Miljøgodkendelsen er gældende fra 2013, hvilket tidligere er blevet gennemgået for udvalget, sidst ved virksomhedsbesøg”

Anne Bjergvangs spørgsmål bygger på en antagelse om, at virksomheden skal have fornyet sin miljøgodkendelse mindst hver 10. år. Det er også korrekt. RGS Nordics miljøgodkendelse blev imidlertid udarbejdet i 2008, men derefter blev tilladelsen anket til Miljøklagenævnet, som stadfæstede godkendelsen i 2013. Det betyder, at den juridisk set gælder fra 2013, og da anken til Miljøklagenævnet havde opsættende virkning betyder det, at miljøtilladelsen først trådte i kraft i 2013.

Samtidig er RGS Nordic også omfattet af regler, som betyder, at hver gang EU stiller nye og renere krav til teknologien, så skal myndighederne udstede en ny miljøgodkendelse, som sikrer, at de nye teknologikrav implementeres indenfor fire år.

Sidste gang EU kom med nye teknologikrav var i 2018. Det er baggrunden for, at Slagelse Kommune er i gang med at behandle RGS Nordics miljøgodkendelse i forhold til de nye krav. Det forventes, at de nye og renere teknologikrav er implementeret på virksomheden senest i august 2022.                  

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Miljømedarbejder Nikolaj Mikkelsen
    Telefon 51 53 94 70 

Pressemeddelelse den 3. november 2020