Stor tilfredshed med skolerne og SFO

En undersøgelse blandt forældre til elever i alle landets folkeskoler, specialskoler samt SFO/fritidshjem viser flotte resultater i Slagelse Kommune.

Danmarks Statistik gennemførte i marts-juni 2020 en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i alle landets folkeskoler, specialskoler samt SFO/fritidshjem. Resultaterne for Slagelse Kommune viser, at forældrene er godt tilfredse med både skoler og SFO. Faktisk så godt tilfredse, at den samlede tilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune får en 10. plads, mens den samlede tilfredshed med SFO/fritidshjem får en 14. plads blandt landets øvrige kommuner.

Tilfredshed over landsgennemsnit

170.000 forældre landet over har i løbet af foråret svaret på spørgsmål omkring deres børns skole og SFO. Undersøgelsen har set på forældrenes tilfredshed med blandt andet undervisning, trivsel, skolens ledelse og skole-hjem-samarbejdet.

På skolerne er forældrene især tilfredse med arbejdet med at få deres børn til at føle sig trygge og glade. I SFO’erne er der særlig stor tilfredshed med aktiviteterne. Generelt ligger forældrenes tilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune over eller på samme niveau som landsgennemsnittet.

Medarbejdernes fortjeneste

- Vi er rigtig glade for at se, at forældrenes tilfredshed med både skoler og SFO er så flot i Slagelse Kommune. Det er selvfølgelig de mange dygtige lærere og pædagogers fortjeneste, at vi indtager både en 10. og 14. plads. Undersøgelsen er en fin temperaturmåling på, hvordan forældrene oplever bl.a. det faglige, samarbejdet, barnets trivsel og indsats mod mobning. Men undersøgelsen giver os også et indtryk af, hvor vi kan og skal blive bedre, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak (F).

Undersøgelsens formål er at give kommunale politikere, ledere og medarbejdere mulighed for at inddrage borgernes perspektiv i den lokale kvalitetsudvikling.

Inddrages i arbejdet med kvalitetsudviklingen

-  Det er skønt, at vores skoler og SFO’er får så flotte tilbagemeldinger fra forældrene. Det giver vores skoler og SFO’er et rigtig godt udgangspunkt at arbejde videre ud fra. Når vi dykker ned i rapporten, så kan vi også se, at der er nogle udsving imellem skolerne. Vi vil kigge nærmere på de enkelte resultater, og vi vil også opfordre den enkelte skole til selv at inddrage resultaterne i deres arbejde med kvalitetsudviklingen, siger næstformand i Børne- og Ungeudvalget Unnie Oldenburg. (A)

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskole- og SFO-området er den første i en række af brugertilfredshedsundersøgelser, som gennemføres på forskellige velfærdsområder i perioden 2019-2022. Den næste undersøgelse gennemføres på dagtilbudsområdet.

Læs undersøgelsen her:

 

Flere oplysninger

  • Helle Blak Formand for Børne- og Ungeudvalget
    Tlf 20 87 53 83
    Mail blak@slagelse.dk


  • Unnie Oldenburg Næstformand i Børne- og Ungeudvalget
    Tlf. 31 41 55 13
    Mail unnol@slagelse.dk

Pressemeddelelse 4. november 2020