Slagelse Kommune er med i projekt 'I sikre hænder'

Ældreplejen i 15 kommuner netop fået besked om, at de er en del af I sikre hænder 3. Som del af programmet lærer medarbejderne metoder til at skabe systematiske arbejdsgange med det overordnede formål, at borgerne får den rette behandling og pleje til rette tid.

En sikker pleje og behandling til borgerne i ældreplejen. Det er målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder, som Slagelse Kommune og 14 andre kommuner nu bliver en del af.

Siden 2013 har 18 kommuner allerede deltaget i programmet, og de har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Det sker bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet.

Systematisk arbejde med kvalitet i kommunerne

I begyndelsen af oktober inviterede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til ældretopmøde i samarbejde med KL, FOA og Ældre Sagen. På topmødet blev det bl.a. drøftet, hvordan kommunerne kan arbejde mere systematisk med kvalitet.

- Vi har i de to forrige perioder med I sikre hænder set, hvordan denne måde at arbejde på i hjemmeplejen og på plejecentre, har været med til at løse nogle af de udfordringer, der har været med at sikre høj kvalitet og patientsikkerhed i det daglige arbejde på ældreområdet. Kvalitet og værdighed i ældreplejen er en væsentlig prioritet for mig, og jeg er derfor også meget glad for, at erfaringerne kan udbredes til yderligere 15 kommuner, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Ifølge sundheds- og ældreministeren kommer erfaringerne ikke kun borgere og medarbejdere i den enkelte kommune til gode.

- Jeg ved, at der i I sikre hænder er et stort fokus på at dele erfaringer og viden både i den enkelte kommune og kommunerne imellem. Det vil i høj grad komme borgere og medarbejdere i de 15 nye kommuner til gode. Og denne tilgang til deling af erfaringer og viden om, hvad der virker, er noget, alle i sundhedsvæsenet kan lære af, siger Magnus Heunicke.

Patientsikkerhed og effektivitet hænger sammen

Det er glædeligt, at metoden fra I sikre hænder udbredes til flere kommuner. Det mener Jens Kristian Hedegaard, der er næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor han sidder i bestyrelsen som repræsentant for KL.

- Der er et stort behov for, at patientsikkerheden er i top, og der kommer I sikre hænder med en rigtig god metode, fordi den er relativt enkel at gå til. Den fremmer patientsikkerheden og sikkerheden i det hele taget. Udover de skader, der kan ske, når sikkerheden ikke er i orden, så er det at gøre tingene rigtigt i første omgang også den hurtigste måde at gøre det på, siger Jens Kristian Hedegaard og uddyber:

- Der er nogle, der gerne vil stille patientsikkerhed og effektivitet op over for hinanden, men hvis vi gør alting rigtigt i første omgang, så er der også mere tid til borgerne.

Jens Kristian Hedegaard er byrådsmedlem og formand for social- og sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, som deltager i I sikre hænder 3. Og han er glad for, at forbedringsprogrammet nu udbredes i kommunen:

”Jeg håber, at det kommer til at indgå som en vigtig brik sammen med alt det andet arbejde, der bliver gjort i Holstebro Kommune. Det bidrager til arbejdsglæden, at man arbejder med noget, man føler virker, og som giver mening i forhold til den opgave, man skal løse. Og det skal også gerne kunne mærkes hos borgerne, at vi giver en bedre pleje. For det er slutmålet: Borgerne skal have en bedre pleje.

Udover Slagelse Kommune er kommunerne Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Holstebro, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø med i forbedringsprogrammet.

Sikker medicinering af borgere med demens

I sikre hænder 3 er finansieret gennem Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023, hvor regeringen har afsat 16 mio. kr. til udbredelse af forbedringsprogrammet. 

Midlerne er afsat som del af opfølgning på demenshandlingsplan 2025, og derfor er en del af målet også, at kommunerne efter forløbet skal kunne vise en markant fremgang og fastholdelse i forhold til sikker medicinering af borgere med demens.

I forløbet tages der udgangspunkt i kommunernes etablerede praksisser og organisering, for at de kan arbejde med de fokusområder, der er mest behov for hos dem. De vil dog alle arbejde med medicinpakken, hvor målet er at reducere antallet af medicinfejl. Tidligere kommuner i I sikre hænder har vist, at det er muligt helt at udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt.

I sikre hænder er et samarbejde mellem Sundheds- og ældreministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

Flere oplysninger