Beredskaberne i Slagelse og Sorø bliver slået sammen

Slagelse Brand og Redning og beredskabet i Sorø bliver slået sammen. Det skal sikre bedre robusthed i beredskabet.

Når brandbilerne i Slagelse og Sorø kommuner rykker ud efter nytår så kommer det til at ske som del af det samme beredskab. Slagelse Kommune og Sorø Kommune har indgået en aftale om det fremtidige beredskabssamarbejde. Den nye aftale betyder, at de to beredskaber lægges sammen til en enhed.

- Vi har i forvejen et godt samarbejde med Sorø om både storebæltsberedskabet og ved større hændelser i begge kommuner. Derfor er også naturligt, at vi lægger de to beredskaber sammen, så vi udnytter de brandfolk, vi har bedst muligt, siger John Dyrby Paulsen (A), borgmester i Slagelse Kommune.

Den nye aftale træder i kraft samtidig med at Sorø Kommune trækker sig ud af samarbejdet omkring Vestsjællands Brandvæsen. Begge Sorøs brandstationer indgår i samarbejdet, men stationen i Ruds Vedby, der er udliciteret til Falck, vil fortsat blive driftet af Falck.

- Vi har lavet en aftale som sikrer, at vi får et robust beredskab med fokus på økonomisk gennemsigtighed, og med en større indflydelse og selvbestemmelse i forhold til de opgaver brandvæsenet skal påtage sig. Dette skal sikre et højt indsatsniveau og dermed styrke borgere og medarbejderes tryghed og opbakning til beredskabet, siger Gert Jørgensen (C), borgmester i Sorø Kommune.

Sammenlægningen betyder, at brandfolkene i Slagelse og Sorø får samme chef, som er den nuværende chef for Slagelse Brand og Redning, Michael Djervad. Aftalen medfører, at personale i Sorø bliver virksomhedsoverdraget til Slagelse Brand og Redning, og aftalen vil ikke medføre personalereduktioner. Der vil fortsat være en politisk forankret beredskabskommission i hver kommune. Navnet på stationerne i Sorø skifter til ”Slagelse Brand og Redning, Station Sorø”.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Gert Jørgensen, borgmester i Sorø Kommune,
    telefon 21 46 32 29
  • John Dyrby Paulsen, borgmester i Slagelse Kommune,
    telefon 21 18 42 04
  • Michael Djervad, beredskabschef,
    telefon 58 57 97 24

Pressemeddelelse den 16. september 2020