I uge 38-40 udfører vi lovpligtig vedligeholdelse af Tude Å

Ca. 30 km af Tude Å er blevet opmålt og opmålingen har vist, at der er behov for oprensning af aflejret sand og mudder på ca. 5 km af vandløbet

Sorø-, Kalundborg- og Slagelse Kommuner har i samarbejde fået opmålt Tude Å fra udspringet ved Bromme Møllegård til sammenløbet ved Vårby Å. Der er tale om ca. 30 km vandløb, som er blevet opmålt med tværprofiler for hver 100 meter.

Opmålingen har vist, at der er behov for oprensning af aflejret sand og mudder på i alt ca. 5 km af vandløbet. Derudover har vi udvalgt nogle strækninger, hvor vil benytte en såkaldt grødepincet, som kan hive pindsvineknop op med rod. Det gør vi, dels for at sikre en tilstrækkelig strømrende i vandløbet, dels for at fremelske nogle af de bløde vandplanter, som er mere positive for vandmiljøet.

Vi lægger det oprensede materiale på de tilstødende arealer indenfor 5 meter fra vandløbet. Herefter er det lodsejernes opgave at udsprede materialet.

Arbejdet forventes udført i uge 38-40.

Flere oplysninger  

Har du spørgsmål, så kontakt:

  • Vandløbsmedarbejder Henrik Poulsen, Miljø, Plan og Teknik, tlf. 92 43 46 77.

 

Nyhed 4. september 2020