Indvarsling til åstedsforretning for arealerhvervelse i Sørbymagle

Arealerhvervelsen er til forlængelse af kommunevejen Ringvejen.

For at skabe vejadgang til det kommunalt ejede lokalplanområde nr. 1168, Boligområdet Hvilebjerg, planlægger Slagelse Kommune en forlængelse af kommunevejen Ringvejen i Sørbymagle.

Ligeledes planlægges etablering af en regnvandsledning, som skal aflede regnvand fra boligvejene.

Forlængelsen af Ringvejen og etableringen af regnvandsledningen forudsætter, at der erhverves areal og rettigheder fra landbrugsejendommen Kirkerupvej 33a, 4200 Slagelse.

Slagelse Kommune har besluttet at søge de nødvendige rettigheder mv. erhvervet ved ekspropriation efter § 96 i Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje).

Åstedsforretning 1. oktober

Der afholdes i den forbindelse åstedsforretning på den berørte ejendom, matr.nr. 14a Sørbymagle By, Sørbymagle:

  • Torsdag 1. oktober 2020 kl. 11.00

Her holdes åstedsforretningen

Åstedsforretningen vil finde sted, hvor Ringvejen er planlagt på den berørte matrikel.

Forretningen er for enhver ejer og bruger af det areal, som berøres af Ringvejen, samt andre med en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. De berørte ejere er varslet med brev i e-boks og e-mail.

Flere oplysninger

Arealfortegnelse, ekspropriationsplan og tidsplan er fra 3. September 2020 fremlagt til gennemsyn hos Center for Miljø, Plan og Teknik på Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Henvendelse om sagen kan ske til:

  • Christian Schou Rasmussen, afdelingsleder i Natur, Vej og Trafik
    Telefon 58 57 33 72
    E-mail chrsr@slagelse.dk

Nyhed 3. september 2020.