Restriktioner for besøg på plejecentre

Hvis du skal besøge pårørende på kommunale og private plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser mm. så bemærk de nye midlertidige restriktioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt en række kommuner med stigende COVID-19 smittetal, herunder Slagelse Kommune, at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser med videre.

Restriktionerne er forebyggende og ikke udtryk for øgede smittetal på kommunens plejecentre.

De midlertidige restriktioner

De midlertidige restriktioner er indtil videre gældende frem til 15. december 2020, og betyder at:

 • Beboere må vælge én (1) nærmeste pårørende, som fortsat kan besøge beboeren indendørs.
 • Besøg fra andre skal foregå udendørs. Slagelse Kommunes plejecentre har opsat telte og pavilloner til besøg. Det er således ikke muligt at besøge beboere på plejecentre i hverken fællesarealer eller egen bolig.
 • Ansatte på plejecentre og personer, der leverer serviceydelser og sundhedsbehandling, er ikke underlagt restriktioner. Det vil sige, at beboere fortsat vil modtage behandling og andre ydelser som hidtil.
 • Der kan dispenseres fra restriktionerne ved kritisk sygdom eller kognitiv funktionsnedsættelse. Besøg skal aftales med plejecenterlederen.

Skærpet fokus på at undgå smitte

Plejecentrene i Slagelse Kommune har i forvejen et skærpet fokus på at undgå smitte og har iværksat en række tiltag for at beskytte beboere og personale på plejecentrene. Hvis personale eller beboere udviser symptomer på COVID-19, bliver de testet med det samme. Beboerne isoleres og personale hjemsendes, indtil der foreligger negativt testsvar.

Restriktionerne ophæves så snart, det er forsvarligt og løber foreløbigt frem til 15. december 2020. Restriktionerne kan påklages til:

 • Sundheds- og Ældreministeriet
  Holbergsgade 6
  1057 København K
  Mail sum@sum.dk

Nyhed 15. september 2020