Sweco skal sikre Korsør mod højvande og stormflod

Bæredygtig højvandssikring skal sikre Korsør bymidte mod oversvømmelser og gøre byen modstandsdygtig overfor klimaforandrin-ger. Slagelse Kommune har skrevet kontrakt med den rådgivende arkitektur- og ingeniørvirksomhed Sweco og med underleverandøren arki_lab.

Som ét af de nationalt udpegede risikoområder ligger Korsør udsat i forhold til de forventede havvandsstigninger og den øgede risiko for stormflod som følge af det mere ekstreme vejr i fremtiden. Korsør fik en forsmag på, hvad der kan være i vente af store mængder vand i 2006, da Storebælt løb over kajkanten og ind i byens centrum. Også i 2013 voldte stormen Bodil problemer i den historiske kystby syd for Storebæltsbroen. Men nu vil Slagelse Kommune reducere risikoen for lignende hændelser i fremtiden og har derfor netop skrevet kontrakt med rådgiveren Sweco, der skal gennemføre byens højvandssikring på en bæredygtig måde.

- I udbudsmaterialet har vi lagt stor vægt på, at vi vil have et bæredygtigt højvandssikringsprojekt, der både lever op til FN’s Verdensmål og Parisaftalen. Sweco skal hjælpe os med at omsætte verdensmålene til konkrete og ambitiøse mål om CO2-reduktioner i projektet. Ambitionen er, at projektet kan blive en løftestang for hele anlægsområdet i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger – uden at den økonomiske ramme bliver udfordret, siger Jørgen Grüner (F), formand for Slagelse Kommunes Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalg.

Nytænkende højvandssikring

Det er ingeniør- og arkitektrådgiveren Sweco med underrådgiveren arki_lab, som skal stå for projektet. Det betyder, at de kommer til at stå for først udviklingen af projektet - herunder borgerinddragelsen i samarbejde med Slagelse Kommune – og derefter at rådgive om selve bygning og udførsel af projektet.

Hos Sweco er man begejstret for Slagelse Kommunens ambitiøse tilgang til at tænke helhedsorienteret og bæredygtigt fra a-z.

- Vi er virkelig begejstret for at blive en del af det her nytænkende projekt i Korsør, hvor vi skal arbejde bæredygtighed ind i alle faser og elementer af projektet med et fokus på at gennemføre det så bæredygtigt som muligt. Vi skal først og fremmest sikre Korsør mod højvande og stormflod, men vi skal samtidig arbejde med at genbruge materialer, reducere CO2 og opretholde en høj biodiversitet. Derfor er vi også fra Sweco repræsenteret med en lang række fagligheder, der skal arbejde på tværs og integreret for at lykkes med det her. Arbejdet er allerede startet, og jeg glæder mig meget til det, fortæller Lotte Meldgaard Pedersen, der er seniorprojektleder for klima, havne og kyster i Sweco.

Beskytte mod 100-årshændelsen

Beskyttelsen af Korsør Bymidte sigter mod at sikre mod en 100-årshændelse fremskrevet til år 2070. Det bliver en løsning, der tager udgangspunkt i den historiske kystlinje og en beskyttelse, der samtidig skaber lommer for rekreative muligheder og natur og indarbejder fortællingen om projektet og Korsørs historie og nærhed til havet.

Projektet involverer fra Swecos side kompetencer inden for landskabsarkitektur, projektering, bæredygtighed, geoteknik, infrastruktur, anlægslogistik og vand, energi og miljø, mens konsulentfirmaet arki_lab med speciale i byudvikling og borgerinddragelse kommer til stå for en proces med at inddrage korsoranerne i projektet.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Jørgen Grüner, formand for Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalget
    Tlf. 92 43 82 28
  • Morten Laasholdt, presseansvarlig i Sweco,
    E-mail:morten.laasholdt@sweco.dk
  • Tlf. 31 17 71 17

Pressemeddelelse den 2. september 2020