Opdateret: Besøgsforbud på Rosenkildevej 87-89 ophævet

Besøgsforbud på botilbuddet Rosenkildevej 87-89 er nu ophævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 19. marts 2021 afgørelse om at påbyde
kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune omgående at udstede midlertidigt
forbud mod besøgendes adgang til Botilbuddet Specialcenter Slagelse, da det
var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19.

Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning. Styrelsen for Patientsikkerhed
gør dog opmærksom på, at bekendtgørelse nr. 2060 af 21. dec. 2020 (Bekendtgørelse om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019) fortsat finder anvendelse.

Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at der ikke er nogen beboere eller ansatte på bostedet, der er syge med Covid-19, og at der i den seneste uge ikke er konstateret nye tilfælde af smitte.