Undersøgelse skal afdække PFOS-udbredelse

Grøften, kolonihaverne og Brandskolen bliver nu undersøgt for PFOS-forurening. Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har gennemgået arkiverne og på den baggrund udpeget de steder, hvor der skal undersøges for PFOS-forurening.

På tirsdag i næste uge starter arbejdet med at undersøge brandskolen og nabogrundene for PFOS. Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har på baggrund af en omfattende gennemgang af arkivmateriale udpeget de steder på og i nærheden af brandskolen, hvor der kan være risiko for PFOS-forurening. De grunde bliver undersøgt for en eventuel PFOS-forurening. 

- Vi undersøger der, hvor der er grund til at være bekymret, og vi tager hellere en prøve for meget end for lidt. De steder, hvor vi undersøger, det er der, hvor vi vurdere, at der mulighed for PFOS-forurening, og på baggrund af resultaterne, så vil vi vurdere, om der skal laves flere undersøgelser, siger afdelingsleder for Miljøafdelingen Jette Jungsberg.

Undersøgelsen skal afdække, hvor omfattende PFOS-forureningen på brandskolen og de omkringliggende jorde er. Derfor skal der tages både vand- og jordprøver flere forskellige steder. På selve brandskolen forventer man skulle lave ca. 27 boringer i op til 10 meters dybde, mens der skal udtages 32 jordprøver i 11 kolonihaver. Også grøften, hvor der tidligere på året fandt høje koncentrationer af PFOS, skal der tages prøver.

-  Vores oplæg til undersøgelsen er baseret på en gennemgang af områdets historie. Vi har kigget i arkiverne for at finde ud af, hvad der har været af aktiviteter, som kan betyde, at der i dag kan være forurening. Det er på baggrund af den gennemgang, vi har lavet vores oplæg til en undersøgelse, siger seniorprojektleder Jette Kjøge Olsen, NIRAS.

Arbejdet starter i næste uge i kolonihaverne, hvor man tager de første prøver, og derefter fortsætter arbejdet med boringer på brandskolen og prøveudtagninger forskellige steder. Forventningen er, at resultaterne af undersøgelserne er færdig i slut juli.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Afdelingsleder Jette Jungsberg, Slagelse Kommune
    Telefon 51 53 94 60
  • Seniorprojektleder Jette Kjøge Olsen, NIRAS
    Telefon 30 85 09 14

Følg PFOS-forureningen via dette direkte link: www.slagelse.dk/PFOSkorsoer

Pressemeddelelse den 22. april 2021