Kommunalvalg og Regionsvalg

Tirsdag den 16. november 2021 er der kommunal- og regionsvalg.

Tirsdag den 16. november 2021 er der Kommunal- og Regionsvalg. Der skal vælges 31 medlemmer til Slagelse Byråd. Herudover skal der vælges 41 medlemmer til Regionsrådet i Region Sjælland.

Du får valgkort ca. en uge før valget

Der er åbent på valgstederne i kommunen fra kl. 8 - 20.
Har du stemmeret, vil du ca. en uge før valget få tilsendt et valgkort. Du kan se på valgkortet, hvor du skal møde op for at stemme.

Du kan brevstemme

Er du forhindret i at stemme på valgdagen, kan du fra den 5. oktober til den 12. november brevstemme i alle landets kommuner. I Slagelse Kommune kan du brevstemme på:

 • Bibliotek og Borgerservice, Stenstuegade 3, Slagelse 
 • Bibliotek og Borgerservice, Bernstensgade 3, Korsør
 • Bibliotek og Borgerservice, Vestergade 4, Skælskør

Hvem kan stemme og stille op til valget?

For at stemme og stille op til kommunalbestyrelsesvalget skal du have valgret.

Det betyder, at du skal:

 • være fyldt 18 år
 • have fast bopæl i kommunen

Derudover skal du enten:

 • have dansk indfødsret
 • være statsborger i et andet EU-land 
 • være statsborger i Island eller Norge eller 
 • uden afbrydelse have haft fast bopæl i landet, de sidste fire år forud for valgdagen.

Du har ikke ret til at stemme hvis du:

 • er udlænding, der befinder sig i Danmark på tålt ophold
 • er udlænding, der er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse
 • er udlændinge, som er dømt ved en international straffedomstol, og som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

For kandidater:

Hvis du vil stille op til kommunalvalget, skal du udfylde en kandidatliste. Der er udformet to skemaer - en kandidatliste, som anmoder om fritagelse for krav om stillere, og en kandidatliste, som ikke anmoder om fritagelse.
Kandidatlister, der allerede har repræsentation i kommunalbestyrelsen, kan ansøge om at blive fritaget fra kravet om stillere og deres underskrift.

Du kan hente begge skemaer til anmeldelse af kandidatlister hos

 • Ledelsessekretariatet
  Slagelse Rådhus
  Rådhuspladsen 11, 1. sal

Her får du også udleveret en vejledning i, hvordan du udfylder kandidatlisterne. Hvis du ønsker skemaet tilsendt, kan du skrive til

 • valg@slagelse.dk.

Alle kandidatlister skal indleveres til

 • Ledelsessekretariatet på Slagelse Rådhus
  Rådhuspladsen 11, 1. sal inden for de nedenstående tidsperioder.

En kandidatliste med stillere skal være underskrevet af 25 vælgere (stillere) i kommunen. Kandidatlister med stillere skal indleveres i perioden 14. september 2021 til den 28. september 2021 kl. 12.00

Kandidatlister uden stillere skal indleveres i perioden 31. august 2021 til 14. september 2021 kl. 12.00.

Det er kun de partier, der allerede er repræsenteret i Byrådet, der kan søge om at indlevere kandidatlister uden stillere.

Liste- og valgforbund

Skemaer til indgåelse af listeforbund eller valgforbund kan hentes i

 • Ledelsessekretariatet på Slagelse Rådhus
  Rådhuspladsen 11, 1. sal.

Fristen for aflevering af skemaet er den 4. oktober kl. 12.00.

Mere om kommunal- og regionsvalg

Nyhed 16. august 2021