Ældrerådet har valgt formand og næstformand

14. december mødtes det nye Ældreråd og konstituerede sig og valgte Tonny Korndrup som formand og Vibeke Toft Müller som næstformand.

Hele 24 kandidater stillede op til Ældrerådsvalget i Slagelse Kommune den 16. november, og 15 kandidater kom ind. 14. december mødtes det nye Ældreråd og konstituerede sig og valgte Tonny Korndrup som formand og Vibeke Toft Müller som næstformand.

Det nye Ældreråd er valgt fra 1. januar 2022 – 31. december 2025. Medlemmerne er så småt allerede trukket i arbejdstøjet, da de netop har haft deres første konstituerende møde. Her fik medlemmerne mulighed for at præsentere sig for hinanden, og indhold og rammer for Ældrerådets arbejde herunder arbejdsform, arbejdsmængde og engagement blev drøftet. Ældrerådet valgte Tonny Korndrup som formand. Dermed blev det genvalg, da Tonny Kondrup også er nuværende formand for perioden 2018-2021.

Genvalgt formand ser frem til samarbejdet

- Jeg er rigtig glad for at have modtaget genvalg som formand. Jeg glæder mig til at fortsætte det arbejde, som vi i det tidligere Ældreråd har lavet. Samtidig glæder jeg mig til samarbejdet med både de helt nye medlemmer, og dem som modtog genvalg fra sidste periode. Den store interesse, der har været for ældrerådsvalget med hele 24 opstillede kandidater viser et stort engagement og interesse for Ældrerådets arbejde, og det glæder jeg mig til fortsat at være en del af og stå i spidsen for som formand, siger formand Tonny Kondrup.

Næstformand blev Vibeke Toft Müller, som ikke tidligere har siddet i Ældrerådet. 

- Ældrerådet spiller en vigtig rolle i at være med til at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre. Det arbejde ser jeg meget frem til at blive en del af sammen med udvalgets øvrige medlemmer. Vi havde et rigtig godt første møde, og jeg ser frem til vores møde i januar, hvor vi bl.a. skal sammensætte arbejdsgrupper og udpege medlemmer til forskellige samarbejdsfora, siger næstformand Vibeke Toft Müller.

Medlemmerne og suppleanter af det nye Ældreråd 

Flere oplysninger

Pressemeddelelse 20. december 2021